Ledelse

Ledere og medarbejdere - forén jer

Hvilke krav vil fremtiden stille til ledere og medarbejdere? Og hvad vil bestemme virksomhedernes overlevelse og den enkelte leders og medarbejders succes og trivsel? Kigger vi bagud - og i høj grad også på situationen her og nu - har ledere og medarbejdere betragtet hinanden som modparter. Industrisamfundet var præget af, at have papir på hinanden. Tillid, javel - men tingene skulle skrives ned, afvigelser og akkorder skulle være klokkeklare. Handlede det om virksomhedens overordnede mål og overlevelse forventedes det, at det tog ledelsen sig af. Og omvendt forventede ledelsen et engagement af medarbejderne, når det var påkrævet. I mange tilfælde uden at forklare hvorfor. Hvad n? Hvordan kommer fremtiden til at se ud i samspillet mellem ledere og medarbejdere? Jeg tror, at tre vigtige nøgleord her bliver engagement - tillid - medansvar. Ved engagement forstår jeg, at såvel ledere som medarbejdere sætter virksomhedens mål højere end egne mål. Hermed være ikke sagt, at alting blot skal accepteres. Men at den enkelte har et medansvar for, at synspunkter iklædes et positivt og konstruktivt sigte. I fremtiden vil mange arbejdsbeskrivelser og funktionsbeskrivelser blive erstattet af målbeskrivelser. Hvad er det vi skal nå og hvorfor. Og så med en høj grad af efterfølgende frihed til at nå målet. Nu bliver det rigtig sjovt. Specielt når målene nås, og der er markering heraf i kantinen. "Hold kæft, hvor er vi gode". Undersøgelser "oppe i Norge" har vist, at ingen i snit arbejder med mere end 70 pct. af sit potentiale. Det vil sige, at du indeholder 30 pct. uudnyttede ressourcer. Ressourcer der kunne udnyttes til yderligere kundepleje, kvalitetspleje, udviklingsarbejde eller blot det at tingene bliver lavet rigtigt første gang, så fejl undgås. Skal disse 30 pct. frem i lyset, forudsætter det, at medarbejderne kan se det langsigtede formål hermed. Og her kommer god ledelse ind i billedet. Her ligger kimen til fremtidens vinderkulturer. Tillid i en organisation vil i endnu højere grad end i dag komme til at hvile på menneskelige værdier. Fremtidens ledere vil i allerhøjeste grad blive vurderet på baggrund af deres menneskelige egenskaber og værdier. Det er her respekten skabes. Det er personen og ikke stolen, der skaber respekt. Der skal altid træffes upopulære beslutninger, men fordi respekten nu hviler på respekten for mennesket bag lederen, bliver også denne del af lederopgaven mindre besværlig. For lederen bliver et af fremtidens krav at kunne udøve differentieret ledelse. Coaching kaldes det nogle steder. Tanken bag er, at ledelsens evne til at forløse virksomhedens menneskelige ressourcer bestemmer virksomhedens overlevelse. Evnen til at forløse de førnævnte 30 pct. bliver afgørende. Begrebet ansvar omdefineres i fremtiden til medansvar. Den enkelte - det være sig leder eller medarbejder - får et medansvar for, at helheden fungerer. Kortsigtede mål erstattes af en fælles interesse for at nå langsigtede mål. Her ligger virksomhedens overlevelse - og arbejdspladsernes beståen - på langt sigt. Så kan det godt være, at nogle mulige kortsigtede fordele må lide under hensynet til de fælles langsigtede fordele. Men her må ikke snydes. Tillid er afgørende. Der skal være åbenhed om relevante forhold. Det være sig ordrebeholdning, omkostningsforhold, kundesituationen, konkurrenceforhold eller andet. Og når de langsigtede mål er nået ud fra denne fælles platform, så skal præmieringen falde prompte og uden forbehold. Og gerne inklusive en flaske rødvin med hjem til ægtefællen. En ikke uvæsentlig sidegevinst af denne fælles proces er i øvrigt, at alle nu vil opfatte sig som ambassadører for organisationen. Også udenfor arbejdstid. Ringene breder sig. Og i en fremtid hvor det i langt højere grad end nu, bliver personerne bag produkterne der vurderes - tænk blot på begreber som etik og moral - er vi faktisk på vej ind i en selvforstærkende positiv cirkel. Så fremtiden vil stille klare krav om at tænke væk fra ledelse og medarbejdere som to begreber til at tænke på opbygning af fælles mål og fælles interesser båret af en gensidig tillid baseret på menneskelige værdier. Store visioner - ja, måske - men det drejer sig om udvikling og arbejdspladser. Per Chr. Jensen er forstander på Aalborg Handelsskole, Strandvejen 25, Aalborg. E-mail: pcj@ah.dk