Lokalpolitik

Ledere og mellemledere på kursus

Kommunens ledere skal klædes på til at tackle personalepolitik

FREDERIKSHAVN:En række sager om dårlig psykisk arbejdsmiljø har sat fokus på kommunens ledere og mellemledere og deres mulighed for at implementere den vedtagne personalepolitik. Men hvad gør man egentlig for at klæde ledere og mellemledere på til opgaven og hvor kan de søge hjælp og vejledning? Det spørgsmål stillede Knud Wilson (DF) til borgmesteren på mandagens byrådsmøde. Wilsons synspunkt er, at mellemlederne let kommer i klemme imellem politikernes krav om effektivisering og økonomi på den ene side og på den anden side personalets arbejdsvilkår. Fra 1994-1997 gennemførte alle kommunens ledere kommunens eget ledelsesudviklingsforløb "Udvikling i egen organisation", fremgik det af borgmesterens svar. Forløbet gennemføres fortløbende, med et mellemrum på cirka halvandet-til to år, når der er ansat 30 nye ledere. Der sættes også fokus på rettigheder og pligter ved håndteringen af ansættelse, lønforhold, konflikter, advarsler, afskedigelser, alkohol mm. Desuden gennemgåes kommunens politikker med ledere og tillidsrepræsentanter og som noget nyt har kommunen netop afsluttet udviklingen af et ledervurderingsværktøj. Som et pilotforsøg har direktionen, socialforvaltningens ledergruppe og område midt i Omsorg og Pension gennemgået en såkaldt 360 graders ledervurdering, et forsøg, som den øvrige del af den kommunale organisation kan starte i første halvår af 2005.