Lederens syv dyder

Mange har fortolket Aristoteles’ og de andre græske filosoffers dyder. En af dem er professor Ole Fogh Kirkeby, CBS, Handelshøjskolen i København. Han bruger dem især som rettesnor for ledere. Men mener de, kan bruges af alle i dag. Fordi vi skal lede vores egne liv i endnu højere grad end før. Den grundlæggende dyd, hexis, er viljen til at ville og til at træne sine dyder. Euboulia er at overveje en sag grundigt ud fra samfundets perspektiv. Entusiasmen gør en koncentreret og livgivende. Epibolé kalder vi med romerne for intuition. Prolépsis er fantasi forstået som evnen til at foregribe ud fra både viden og holdninger. Hypomoné er tålmodighed, den vise venten. Maieutik kaldes også jordemoderens dyd og er den erkendelsesmæssige og følelsesmæssige forløsning, man får, når man handler med det andet menneskes bedste for øje.