Lokalpolitik

Lederkabale næsten på plads

De tre sidste af 22 afdelingsledere skal nu findes ved eksterne opslag

REBILD:Efter måneders planlægning og medarbejdermøder er den sidste del af chefkabalen for den nye Rebild Kommune nu ved at være på plads. Sidste fase har været at sætte navne på nøglepersoner på afdelingslederniveau. Forud for denne proces har berørte medarbejdere på lederniveau haft mulighed for at komme med tilkendegivelser om, hvor de ønskede at blive placeret i den nye organisation for storkommunen. Tre nuværende ledere har tilkendegivet, at de slet ikke ønsker at blive omplaceret til en niveau 3 stilling. Det er Knud Erik Jessen, der i stedet tilbydes en stilling i teknik- og miljøforvaltningen samt Lene Sandø Larsen og Susanne Damgaard, der begge tilbydes en stilling i børne- og ungdomsforvaltningen. Seks forvaltninger Kabalen for omplacering til niveau 3 afdelingslederniveau kommer dermed til at se ud som følgende: Stabsfunktioner - økonomi = Peter Jensen (Støvring Kommune) HR-udvikling = Lisbeth Jensen (Støvring Kommune), fællessekretariat = Allan Hübertz (Skørping Kommune), IT = Ernst Secher Bohnstedt-Marcussen (Skørping Kommune - tidligere ansat), borgerservice = Karin Lynggaard (Støvring Kommune). Teknik- og Miljøforvaltningen - miljøafdelingen = Jane Bech (Nørager Kommune), trafikafdelingen = Morten Aaby Nielsen (Støvring Kommune), bygningsafdelingen = Anne Grete Andreassen (Støvring Kommune). Børne- og ungdomsforvaltningen - sekretariat = Ellen Birk (Nordjyllands Amt), børne- og familieafdelingen = Lone Skov Møller (Skørping Kommune) dagtilbudsafdelingen = Jette Christensen (Støvring Kommune) skoleafdelingen = Per Larsen (Støvring Kommune). Kultur- og fritidsforvaltningen - administration = Søren Errebo (Nørager Kommune), kultur- og fritid = ingen indstillet. Arbejdsmarkedsforvaltningen - administration og udbetaling = Jesper Dahlgaard (Støvring Kommune), jobcenter (virksomhedsdel) = Keld Venneberg (Staten - AF), jobcenter (myndighedsdel) = Lone Schou Petersen (Støvring Kommune), projektenhed = ingen indstillet. Sundheds- og ældreforvaltningen - administration og visitation = Per Nielsen Elb (Skørping Kommune) sundhedsafdeling = ingen indstillet, pleje- og omsorgsafdeling = Ingelise Hornshøj (Støvring Kommune), social- og handicap = Helle Christoffersen (Skørping Kommune). I lighed med de omplacerede forvaltningschefer vil niveau 3 lederne formelt tiltræde deres stillinger den 1. januar 2007. Dog skal der i 2006 findes praktiske løsninger for, hvordan de kan indgå i arbejdet samtidigt med at de varetager deres nuværende ledelsesopgaver. For de tre niveau 3 stillinger, hvor der ikke er peget på nye ledere, er det aftalt at der meget snart udarbejdes et fælles eksternt stillingsopslag, så stillingerne kan besættes. Opslaget afventer bl.a. en politisk afklaring af, hvor vidt der skal etableres en selvstændig sundhedsafdeling. Fem ledere overflødige Den fastlagte kabale betyder, at en række nuværende ledere, helt præcist fem, der har ønsket en niveau 3 stilling, ikke har kunnet omplaceres. For disse ledere vil der nu blive aftalt andre løsninger for omplaceringer. For en enkelts vedkommende i sundheds- og ældreforvaltningen og for de fire øvrige i børne- og ungdomsforvaltningen. Ifølge kommunaldirektør Erik Odder arbejder chefgruppen for Rebild Kommune i øjeblikket med at fastlægge de foreløbige rammer for den personalemæssige dimensionering af de enkelte forvaltninger og afdelinger.