Autobranchen

Lederskifte på autocenter

Hans Gram i spidsen for formidling af ny teknologi til værksteder.

Hans gram tiltræder hos EUC Nord i Frederikshavn 1. juni.

Hans gram tiltræder hos EUC Nord i Frederikshavn 1. juni.

Autobranchens Udviklingscenter under EUC Nord, med hovedkvarter på Hånbækvej i Frederikshavn, får ny daglig leder Uddannelsesleder Hans Gram er udpeget til ny leder og afløser med virkning fra 1. juni Hans Erik Kristoffersen. - Generationsskiftet i centret har været forberedt igennem nogen tid, og Hans Gram har således varetaget en lang række opgaver i centret det seneste år, fortæller Jeanette Ørtoft, der er vicedirektør i EUC Nord. Velkomstfest EUC Nord byder den nye afdelingsleder velkommen med reception for kunder og samarbejdspartnere torsdag 11. juni klokken 13, hvor der bliver lejlighed til at møde Hans Gram og tage afsked med Hans Erik Kristoffersen, der har valgt at søge nye udfordringer som selvstændig konsulent. Hans Gram er en leder med indgående kendskab til både branchen og centret, og hans opgaver bliver dels at lede centret, dels at sikre en fortsat udvikling i centrets aktiviteter. - Han har fungeret som både underviser, sælger og daglig leder, så det giver en solid ballast at bygge videre på, siger Jeanette Ørtoft. Fra Uggerhøj Biler Hans Gram er 42 år og har været ansat i centret siden starten af 2006. Hans har tidligere været ansat hos Uggerhøj Biler i Frederikshavn. Centret på Hånbækvej i Frederikshavn har i dag 11 medarbejdere, som alle er dybt engageret i branchen og udviklingsmulighederne, og de har alle et meget tæt samarbejde med værksteder og importører. - På EUC Nord er vi meget glade for, at Hans Gram har taget imod denne udfordring, og vi tror på, at han sammen med medarbejderne i centret vil arbejde engageret og entusiastisk for, at centrets kunder fortsat finder tilbuddene fra Autobranchens Udviklingscenter attraktive, siger vicedirektør Jeanette Ørtoft. Teknologi og viden Autobranchens Udviklingscenter fungerer i dag som formidler af ny teknologi og viden til autoværksteder og importører i hele Danmark, og der udvikles løbende nye kurser, seminarer og lignende. Centrets nuværende aktivitetsniveau medfører fuld udnyttelse af faciliteterne i Frederikshavn, og der gennemføres derfor også kurser andre steder i landet og hos kunderne. Den nuværende daglige leder af Autobranchens Udviklingscenter Hans Erik Kristoffersen har været primus motor i opbygningen af Autobranchens Udviklingscenter og den meget tætte kontakt til branchen. - Hans Erik Kristoffersen har ydet en overordentlig flot indsats for centret og har med sit store engagement samlet en gruppe medarbejdere, som alle er dybt engageret i centrets aktiviteter. Der hersker en udpræget korpsånd i centret, og kursister giver meget flotte evalueringer af kurserne, ligesom de meget flotte faciliteter på Hånbækvej roses meget i branchen, fortæller Jeanette Ørtoft.