EMNER

Ledig stilling som organist ved tre kirker

DURUP/KGS. TISTED/ BINDERUP: Efter at en vikar det seneste halve år har fungeret som organist i Durup, Kgs. Tisted og Binderup Kirke, har menighedsrådene besluttet at opslå den ledige stilling til besættelse 1. september eller senere. For at tiltrække så mange potentielle ansøgere som muligt har menighedsrådene i samarbejde med sognepræst Christian Grund Sørensen ændret organiststillingen til en fuldtidsstilling. - Det kan nemlig godt være svært at få kvalificerede ansøgere til deltidsstillinger som organist, fordi det kræver et arbejde ved siden af for at få privatøkonomien til at hænge sammen, forklarer Christian Grund Sørensen. Kravet til ansøgerne er den lille orgeleksamen som et minimum. Alternativt skal de være under uddannelse til samme, og menighedsrådene ser gerne, at den nye organist gerne spiller både klassisk og rytmisk. - Vi har nemlig planer om at etablere et kristent rytmisk ungdomskor, som den nye organist får ansvaret for som en del af stillingen, tilføjer Christian Grund Sørensen. Mangeartet stilling De seneste tre-fire år har organist Sanne Storm Wich fungeret som organist ved de tre kirker. Men hun fratrådte omkring nytår, da hendes mand fik stilling på Færøerne. Siden har Sigrid Iversen fra Nørager, der tidligere har været ansat som organist ved Durup Kirke, været tilknyttet de tre kirker som organistvikar. - Personligt har jeg ønsker om at arrangere flere forskelllige former for særgudstjenester i løbet af året i de tre kirker, både familiegudstjenester og ungdomsgudstjenester. Ved ansættelse af en fast organist ønsker vi derfor at få en person, der vil tage aktiv del i gudstjenesterne og menighedslivet og være med i blandt andet planlægningen af særgudstjenesterne samt et udvidet samarbejde med Borremose Ungdomsskole, siger Christian Grund Sørensen. Ansøgningsfristen til stillingen som fuldtidsansat organist ved de tre kirker er 9. august. - Er vi meget meget heldige, kan stillingen besættes allerede fra 1. september. Ellers må vi vente til senere og forlænge vores nuværende ansættelse af en organistvikar, tilføjer sognepræsten.