Ledige en dyr opgave

SKAGEN:Hvis tankerne om at slå en række kommuner sammen og gøre det samme med amterne føres ud i livet, kan de arbejdsløse blive en særdeles dyr opgave for mange kommuner. - Vi ved jo selvfølgelig ikke ret meget om, hvilke opgaver der skal løses af hvem, for det har regeringen jo ikke meldt ud, men jeg ser ihvert fald ét område med store problemer ved kommunesammenlægninger, og det er med hensyn til de ledige, siger folketingsmedlem Bjarne Laustsen (S). På et møde i Skagen kom han med nogle tanker om fremtiden, hvis for eksempel Frederikshavn, Læsø og Skagen bliver én kommune. De er i de tre kommuner, Bjarne Laustsen samler stemmer til posten i folketingsalen. - Hvis kommunerne i dette borgerlige projekt skal håndtere den opgave, der hedder de ledige, bliver det dyrt for kommunerne. - Jeg frygter for det første, at mange vil vælge a-kasserne fra. Det ved vi allerede, at mange unge gør. Dermed stiger de kommunale udgifter til kontanthjælp. - Vi ved også, at under ledige hører også grupper med sammensatte problemer. Altså mennesker, der både er uden job og måske er i misbrug, er handicappede eller har nedsat arbejdsevne. - Det er vigtigt med ens regler og lige vilkår for alle, så derfor mener jeg, at staten må tage sig af de arbejdsløse, siger Bjarne Laustsen.