Ledige er kommetpå udsalg

Januar er årets store udsalgsmåned. Det var det i hvert fald engang, men sådan er det ikke mere. Nu er der udsalg året rundt, og de ledige er blevet en ny tilbudsvare.

Aktivering er ikke tilbud til ledige, men ledige på tilbud. Ombygningsudsalg. Nye jobcentre skal bygges, så tøm butikken. De ledige skal ud af statistikkerne inden folketingsvalget. Antallet af danskere i støttet beskæftigelse er steget hele 21 pct. på bare et år. 11.600 flere er blevet en tilbudsvare til arbejdsgiverne. Dagens tilbud: "ledige, halv pris". "Betal for en og få to". Der er oprettet 5000 nye job med løntilskud. Det offentlige, kommunerne og Arbejdsformidlingen (AF), stiller billig eller gratis arbejdskraft til rådighed og beskæftigelsesministeren (BM) kalder det så "farvel til aktiveringsfabrikken". I følge BM kommer langt flere i varigt arbejde med tilskudsjob end folk under uddannelse. BM vælger de kortsigtede og billigste løsninger. Vi ved at ledighedsrisikoen for de kortuddannede er ca. 70% højere end for dem, som har en erhvervskompetencegivende uddannelse. I Århus Amt vurderer Arbejdsmarkedsrådet (AR), at 20.000-25.000 ufaglærte job forsvinder inden 2010 og allerede nu er der problemer med flaskehalse på en række fagområder. AR for Århus Amt forudser mangel på arbejdskraft de næste 6 år med et ekstra behov for 10.000-15.000 flere faglærte og tilsvarende antal med højere uddannelse. Det er 60.000 flere faglærte i arbejde, der er brug for i 2010. Der bliver brug for hoveder, der nok koster to en halv gang så meget at have i uddannelse, men investeringen er nødvendig for at klare sig på dagens- og fremtidens arbejdsmarked. I dag forsvinder ordinære arbejdspladser i kommunerne og genopstår så i form af løntilskudsjob og aktiveringsfabrikker. "Ingen skal anbringes i udsigtsløs aktivering", siger BM, men 80 pct. af jobtræningspladserne findes i det offentlige, hvor jobtræning ikke har været særligt effektivt. De arbejdsledige bliver sat til at udføre jobs, som under alle omstændigheder skulle være udført og almindelige job konverteres til løntilskudsjob. Vi har fået udsalgsfabrikker, så læs byens tilbudsavis på jobnet.dk og find dit nuværende arbejde som "ugens aktiveringstilbud". Vi har set skrækeksempler på lovstridig kommunale aktiveringsfabrikker og kassetænkning. I Bodum sagen i Vejle og sager i Thisted, Ålborg, Herning, Grenå, Hobro og Svendborg. De ledige fastholdes på kanten af arbejdsmarkedet. "Ingen må opgives – heller ikke mennesker på kanten af arbejdsmarkedet", siger BM. Udsalget er skudt i gang og på et år befinder 9000 flere danskere sig i udkanten af arbejdsmarkedet med ringe udsigt til varig beskæftigelse. Der er skabt 6000 flere fleksjob, men der er stor forskel på, at blive visiteret til et fleksjob og så få et fleksjob. Flere og flere havner på den passive ledighedsydelse. Den er vokset eksplosivt og det fortsætter i 2005. På landsplan blev der alene i september udbetalt 107 mio. kr. i ledighedsydelse. I samme måned året før var tallet 65,9 mio. kr. Eksplosionen i ledighedsydelse ender som en økonomisk katastrofe for kommunerne. I Aalborg venter 200 på et fleksjob og kommunen forventer en overskridelse af budgettet i millionklassen. I Hobro ventes et merforbrug på to mio. kr. I Hjørring overskrides budgettet med 1,3 mio. kr. og i Brønderslev med 800.000 kr. (kilde: NORDJYSKE Stiftstidende 23.12). De ledige er kommet på udsalg, men BM risikerer ikke at få Forbrugerklagenævnet på nakken omkring for høje "førpriser" og kvalitet. Fabriksudsalget er startet og slagtilbudet er: gør løntung og kvalificeret arbejdskraft til billig arbejdskraft. Flyt produktionen til udlandet eller ansat dine medarbejdere med løntilskud.