Ledige i omgående aktivering

Arbejdsløshed 9. september 2002 08:00

BRØNDERSLEV: Hidtil har det været sådan, at borgere, som henvendte sig i bistandsafdelingen, ofte ikke fik deres sag behandlet de første to-tre uger på grund af arbejdsgangen i afdelingen. Det er der nu ændret på, således, at der hver formiddag kan lægges akutte samtaler ind. Tidligere betød sagsgangen, at borgere, som udelukkende kom for at få økonomisk bistand i forbindelse med arbejdsløshed, men som ikke havde sociale problemer, der skulle udredes, kunne gå ledige i ugevis, inden de blev sendt i aktivering. Med den nye arbejdsgang vil disse borgere straks, måske samme dag, som de henvender sig, blive sendt i aktivering. Samtidig med, at den nye, hurtige ekspedition er sat i værk, har forvaltningen trykt to nye vejledningspjecer, hvor borgerne kan læse om de nye arbejdsgange. Den grønne pjece, "Kontanthjælp-aktivering, vejledning når du skal søge", beskriver rettigheder og pligter for borgere, der søger kontanthjælp, hvoraf det blandt andet fremgår, at kommunen har straksaktivering, og at man direkte efter henvendelsen sendes i aktivering. Den blå pjece, "Hjælp til visse enkeltudgifter - vejledning når du skal søge" handler om, hvordan man skal forholde sig, hvis man får uforudsete udgifter, man ikke selv kan klare. Ansøgninger kan blandt andet dreje sig om hjælp til medicin, tandlæge, opretholdelse af samværsret med børn eller i enkelte tilfælde om hjælp til flytning.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...