Lokalpolitik

Ledige job opslåes i to kommuner

BRØNDERSLEV:Hvis kommunerne Brønderslev og Dronninglund skal have en ny medarbejder, så skal man arbejde i en af de to kommuner, hvis man vil gøre sig håb om komme i betragtning til jobbet. Desuden kommer Nordjyllands Amt snart med i samme system. Det går byrådet i Brønderslev ind for. Personaleafdelingen har udarbejdet et fælles oplæg til procedure for håndtering af vakante stillinger i perioden frem til kommunesammenlægningen. Forslaget har været sendt til høring i de to kommuners samarbejdsorganer. I Brønderslev er forslaget anbefalet af Det Centrale Samarbejdsudvalg. I Dronninglund har Hoved-Med-udvalget ligeledes anbefalet forslaget. På et styregruppemøde mellem Kommuneforeningen og Nordjyllands Amt forleden blev det aftalt, at anbefale hensigtserklæringer vedrørende ansættelse af amtslige nedarbejdere i kommunal regi i perioden frem til 2007.