Ledige klager over ulovlig aktivering

50 ledige saver og sælger brænde - konkurrenceforvridende, siger landsorganisation

SÆBY:Sæby Kommune udnytter mennesker på kontanthjælp. Det mener man i Landsorganisationen af Arbejdsledige i Nordjylland (LAN), der nu klager til Arbejdsmarkedsrådet. Stridens kerne er et brændesavningsprojekt, som man i LAN mener er konkurrenceforvridende og ulovligt. - Sæby Kommune aktiverer uden blusel folk på kontanthjælp i et projekt, hvor de ledige uden løntilskud producerer og sælger paller og kløvet brænde fra kommunale skove til private og flere virksomheder i området. Blandt andet har trælasthandlerne i Sæby og Lyngså, Texaco i Sæby og Dansk Folkeferie i Sæby købt billig brænde, fortæller Susanne Flydtkjær fra LAN. Pinlig Hun finder projektet konkurrenceforvridende i pinlig grad og siger, at private virksomheder ikke har en jordisk chance for at konkurrere på prisen, idet de er nødt til at betale overenskomstmæssig løn til deres ansatte. - Folk på kontanthjælp må i det hele taget slet ikke udføre arbejde, der ellers udføres som almindelig lønnet arbejde. Og brændesavningsprojektet fungerer som en helt almindelig arbejdsplads med produktion og afsætning, siger Susanne Flydtkjær og tilføjer: - Aktivering, hvor man producerer varer på konkurrenceforvridende vis, er i sig selv med til at forhindre, at ledige kommer i arbejde. Vi har haft lignende sager før, men generelt er de svære for os at komme ind i. Kommunerne er meget tys-tys om deres aktiveringsprojekter. I eksemplet fra Sæby blev vi kontaktet af en af de ledige, og vi er ret sikre på at vinde sagen i Arbejdsmarkedsrådet. Den er meget åbenlys, siger Susanne Flydtkjær. Hårdt arbejde Det er afsnitschef Alice Eriksen, Sæby Kommune, bestemt ikke enig i. - Vi mener ikke, at projektet er ulovligt. Hvis en virksomhed havde et problem med vores "produktion" af brænde, undrer det mig, at den ikke henvender sig. De ledige skriger på meningsfuld aktivering. Det får de i det konkrete tilfælde, for de laver noget, som andre mennesker har glæde af. Så jeg forstår ikke vreden, siger Alice Eriksen. Hun understreger desuden, at projektet indeholder meget andet end brændesavning. - Cirka 50 ledige er tilknyttet projektet, og de laver en bred vifte af ting. For kommunen gælder det om at lære den enkelte modtager af kontanthjælp at kende. Nogle kan ikke komme op om morgenen og møder meget ustabilt. Nogle kan ikke tåle hårdt arbejde og skal skånes. En stor del af gruppen har problemer, der er noget sværere end arbejdsløshed. Vi skal lære den enkeltes kompetencer og begrænsninger at kende, og det bruger vi projektet til, understreger Alice Eriksen. Ikke besværligt Hun siger, at kommunerne ofte balancerer på en knivsæg med sine aktiverings-kurser. - Der er mange hensyn at tage. Kurserne må ikke være konkurrenceforvridende, men samtidig skal de være meningsfyldte og fremadrettede for den enkelte. Susanne Flydtkjær forstår ikke, at det skal være så besværligt. - Hvis kommunen vil have ledige til at save og sælge brænde, må den oprette egentlige stillinger til overenskomstmæssig løn. Hvis det er rentabelt, så fint med mig. Hvis kommunen ikke vil oprette egentlige jobs, så må den tilbyde aktivering, der kvalificerer de ledige til arbejdsmarkedet. Det kunne for eksempel være uddannelse. Man får ikke et rigtigt job ved at stå ude i skoven og save brænde for kommunen, siger Susanne Flydtkjær.