EMNER

Ledige millioner skaber uenighed blandt politikere

Cykelstier må vige for sydgående spor på motorvej

AALBORG:Der skal etableres cykelstier langs Hjørringvej for i alt 2,5 millioner kroner. Men det bliver ikke i år, som planlagt. Projektet støder nemlig sammen med et andet: Etableringen af et tredje sydgående spor på motorvejen. Når det sættes i værk, bliver Nørresundbygrenen (Borgmestersvinget) samtidig lukket i nordgående retning. Her er bilisterne i stedet henvist til afkørslen ved Sundsholmen, og derfor forventer teknisk forvaltning i perioden mere trafik på Hjørringvej mellem Forbindelsesvejen og Østergade i Nørresundby. Altså ikke et smart tidspunkt at anlægge cykelsti på på Hjørringvej. Men hvad skal de 2,5 millioner kroner så bruges på? Det var der mange meninger om på teknisk udvalgs møde torsdag. Et flertal bestående af de radikale, socialdemokraterne og SF gik ind for at fremskynde ændringer i krydset Hobrovej - Over Kæret - Skelagervej, ændringer på Østerbrogade, samt trafiksanering af Ellehammersvej gennem Vadum. Men Venstre ville hellere bruge pengene på cykelstier, og Tommy Eggers (DF), syntes de 2,5 millioner kroner skulle gå til at renovere veje og fortove. Han henviser til et møde tirsdag mellem repræsentanter for byrådspartierne og samrådene i kommunen, hvor flere samråd efterlyste flere penge til at renovere gader og veje. - På mødet erkendte alle politikere, at der er et problem. Men de henviste til, at aftalen mellem Kommunernes Landsforening og regeringen lægger et loft, så vi er nødt til at udskyde opgaven. Her har vi så 2,5 millioner kroner, der kommer dumpende ned fra himlen, og så vil de øvrige partier alligevel ikke bruge pengene på trafiksikkerhed. - Det skurer i mine ører, at mindre end 48 timer efter mødet med samrådene, vil de andre politikere hellere lave projekter. Det må være en sur en for de 25-30 samråd i kommunen. Vi har jo et langt efterslæb på 15 år. Hver eneste gang kommunen skulle spare, er det gået ud over asfaltkontoen, fremhæver Tommy Eggers. Rådmand og formand for teknisk udvalg Henrik Thomsen (SF) er enig i, at renovering af vejene er vigtig. Men han mener, at de 2,5 millioner kroner bør gå til konkrete anlægsprojekter. - Tommy Eggers er helt på vildspor. Vi kan ikke bare fjerne pengene, hvis de så ikke er der næste år. Aalborg byråd har den endelige afgørelse i sagen.