Ledige rammes hårdt

Regeringens velfærdsudspil vil, hvis det vedtages i sin nuværende form

, få stor betydning for ledige på mange områder, især ufaglærte ledige vil blive de store tabere: Her er fem eksempler fra udspillet: 1. Dagpengeniveauet for de 25-29-årige uden en erhvervskompetencegivende uddannelse reduceres med 50 pct. af den maksimale dagpengesats efter seks måneder. 2. Den forlængede dagpengeret for de 55-59-årige ophæves. 3. Der indføres ret og pligt til aktivering for 58-59-årige ledige. 4. Der indføres krav om, at forsikrede ledige tilmeldt Arbejdsformidlingen skal ”gå på Jobnet” mindst en gang ugentligt for at bekræfte, at de fortsat er jobsøgende. Hvis det ikke sker, står de ikke til rådighed for arbejdsmarkedet og mister ydelserne, indtil de har tilmeldt sig igen. 5. Beskæftigelseskravet ved genoptjening af dagpengeret for personer, som har brugt den samlede dagpengeperiode, øges fra 26 ugers beskæftigelse til 52 ugers beskæftigelse indenfor tre år. Det er ikke det rene spøg ikke, der lægges op til, men en generel stramning, som betyder, at kravene omkring arbejdsmarkedet for de ledige, mere end nogensinde bliver skærpet: * De unge bliver ramt økonomisk bl.a. grundet manglende mulighed for skolepraktik, som regeringen fjernede. * De ældre ledige (det grå guld?) bliver fastholdt i aktiveringssystemet, hvor midlet er offentligt jobtræning, * De ledige bliver generelt stavnsbundet til AF’s jobnet, bare for at blive bureaukratisk registreret samt at det er ikke alle der har adgang til PC og kun meget få arbejdsgivere bruger systemet, til at finde ledige til job. * Mange ledige vil falde ud af dagpengesystemet, da det er en kamp bare at opnå 962 timer inden for 3 år i dag, især ledige over 50 år. bliver ramt. Når man så oven i, ser det i forhold til regeringens nuværende plan ”Flere i Arbejde”, der lægger op til, at korteste vej tilbage til arbejdsmarkedet, er aktivering i form af jobtræning og at arbejdsformidlingerne derfor bliver begrænset i at bruge midler til opkvalificering og uddannelse af ledige, - og det er det, vi her i Nordjylland mere end andre har brug for, grundet den store gruppe af ufaglærte og begrænsede faglærte, vi har, samt udflytningen af mange virksomheder/brancher fra vores region og deraf mange mistede job, og når man så tillige tænker på, at man faktisk i dag skal gå ledig i et helt år, inden man kan gøre brug af tilbuddene i ”Flere i Arbejde” , g derfor kun har retten til seks ugers uddannelse/kurser i første ledigheds år, er der god grund til at blive bekymret. Der er brug for, at Socialdemokratiet aktivt går ind og sætter dagordenen i beskæftigelsespolitikken og derigennem sætter den ledige i centrum i en aktiv indsats på vejen tilbage til arbejdsmarkedet.