Frederikshavn

Ledige skal arbejde i Tordenskjolds navn

FREDERIKSHAVN: Frederikshavn Kommunes Aktivafdeling kommer til at spille en væsentlig rolle i det omfattende og prestigefyldte projekt Tordenskjold, der går ud på at gøre byen kendt som Tordenskjolds By. Aktivafdelingen tænkes indgå i projektet som leverandør af praktisk arbejdskraft til blandt andet at få sat Danyards tidligere uddannelsescenter Hornværket i stand. På længere sigt håber de lokale politikere i byen at projektet kan nå højder - der kan kaste arbejdspladser af sig. - Det kommer jo an på, hvor langt projektet løber - og hvordan fremtiden former sig, lyder det fra byrådsmedlem Jens Chr. Jensen fra Venstre og medlem af kommunens arbejdsmarkedsudvalg, der netop er blevet opdateret med projekt Tordenskjold i forhold til arbejdsmarkedssituationen. Hornværket på havnen er tænkt som omdrejningspunktet for aktiviteterne omkring projekt Tordenskjold.