Ledige skal have fuld løn og uddannelse

I en tid med stigende ledighed er der grund til at tænke nyt og kreativt. Alene i marts blev 10.000 mennesker arbejdsløse, så der nu er mere end 82.000 ledige. Flere end 2500 mister hver uge deres arbejde.

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Netop i dag, 1. maj, udløber Østaftalen, som har været det værn, der harværet sat op omkring den danske arbejdsmarkedsmodel i forbindelse med, at op til 55.000 østeuropæere har haft arbejde i Danmark siden EU-udvidelsen i 2004, skriver folketingsmedlem Bjarne Laustsen (S). Arkivfoto: Kim Dahl Hansen

Mange virksomheder vælger sammen med deres medarbejdere at lave en arbejdsfordelingsordning, så medarbejderen kun går på arbejde hver anden uge. Det er en god fastholdelsesordning, fordi virksomhederne selvfølgelig regner med at få gang i hjulene igen og derfor gerne vil beholde deres dygtige medarbejdere. Samtidig kan man sige at man fordeler elendigheden i stedet for at fyre et bestemt antal medarbejdere. Men ordningen er fyldt med bureaukrati, fordi den administreres, som om folk er fuldtidsarbejdsløse. Jeg vil gerne foreslå, at virksomheden udbetaler fuld løn til lønmodtageren. Dernæst skal virksomheden kunne få refusion fra staten, helt som vi kender det fra uddannelsessystemet. Hele arbejdsfordelingsordningen skal simpelthen løftes ud af a-kasselovgivningen. Det er en let og lavbureaukratisk model for virksomhederne. Den virker øjeblikkeligt, og a-kasserne bliver fri for at skulle beregne dagpengesatsen og undgår at arbejde sig gennem stakkevis af lønsedler. Den ledige bliver fri for at søge job og tærer heller ikke på dagpengeperioden. Det bliver heller ikke dyrere for samfundet, fordi refusionen er lig med dagpengene. Til gengæld får virksomhederne dygtigere medarbejdere og vore konkurrenceevne bliver forbedret. Samtidig er det sådan i dag, at vores seniorer, der er i gang med at optjene efterlønspræmie, mister præmien fuldstændig, hvis de bare har en uges ledighed i kvartalet. Det giver ingen mening at administrere sig halvt ihjel. Til gengæld er der langt mere fidus i at kræve, at medarbejderne i ledighedsperioderne kommer på kursus for at opkvalificere deres kunnen. Netop i dag 1. maj udløber Østaftalen, som har været det værn, der har været sat omkring den danske arbejdsmarkedsmodel i forbindelse med, at op til 55.000 østeuropæere har haft arbejde i Danmark siden EU-udvidelsen i 2004. Den aftale har sikret, at østeuropæerne er blevet behandlet efter danske løn- og arbejdsvilkår, og den har også sikret, at der ikke er sket en konkurrenceforvridning, fordi de kom til at virke som løntrykkere. Det er der til gengæld stor mulighed og risiko for vil ske efter 1. maj, fordi Østaftalen ophører med at eksistere. Vi vil se, at der er arbejdsgivere, der vil forsøge at snyde på vægten og aflønne østeuropæerne med en lavere løn, og selv om vi har krise i Danmark, er situationen trods alt værre i de ny medlemsstater i øst, som har større problemer med ledigheden Derfor vil mange østeuropæere stadig komme til os, selvom de måske kun kan få det halve af, hvad danskere får for arbejdet. Det vil give en forvridning overfor de danskere, som vil blive ramt af arbejdsløsheden, en konkurrenceforvridning med mulighed for løntrykkeri. Derfor skal vi bakke op om fagbevægelsens krav om, at ingen skal gå ned i løn af den grund. Det vil være stærkt diskriminerende overfor vore ny EU-borgere, hvis de skal behandles på den måde. Til daglig oplever slagteriarbejderne, hvad unfair konkurrence vil sige. I dag oplever vi, at otte millioner svin bliver kørt ud af landet, og det har indtil nu betydet, at flere slagterier er blevet lukket i Danmark, og det er en trafik, der vil fortsætte så lang tid de tyske slagterier underbetaler den østeuropæiske kolonnearbejdskraft ved kun at betale dem fem-seks euro i timen.