Hjørring

Ledige skal levere morgenavisen

HJØRRING:Jobcenter Hjørring har som noget nyt etableret samarbejde med Nordjyske Distribution om oprettelsen af en række fleksjob som avisbude. Derfor har en gruppe borgere, der er tilkendt fleksjob, været til et møde i Jobcenter Hjørring med repræsentanter for Nordjyske Distribution. Her blev de præsenteret for muligheden for et fleksjob som avisbud. På mødet orienterede Nordjyske Distribution om hvad jobbet indeholder, arbejdstiden, økonomien m.v. På mødet deltog også en repræsentant for LAFS, Landsforeningen af Fleks- og Skånejobbere. Arbejdet som avisbud kan være fysisk krævende, men Jobcenter Hjørring vurderer, at mange vil være egnede til at udføre jobbet. Jobbet hos Nordjyske Distribution kan nemlig i vid udstrækning tilpasses den enkeltes behov. Virksomheden er fleksibel med hensyn til hvor mange timer og dage der arbejdes, og hvordan timerne fordeles. Samarbejdet med Nordjyske Distribution er kun et af de nye tiltag, som Jobcenter Hjørring har sat i værk her i forårsmånederne. Det opsøgende team af virksomhedskonsulenter opprioriterer blandt andet oplysningsindsatsen overfor virksomheder om muligheden for at etablere fleksjob, og i den forbindelse har der været afholdt et velbesøgt dialogmøde. Desuden er en kampagne om virksomhedernes sociale engagement godt i gang. 500 virksomheder får herved mulighed for rådgivning og hjælp til at sætte fokus på forebyggelse og fastholdelse af medarbejdere.