Ledighed fordoblet på ét år

Køen af fuldtidsledige nordjyder er blevet meget længere i løbet af 2009.

Arbejdsløshedsprocenten i landsdelen generelt steg nemlig med 84 procent hen over året, sådan at godt fire procent af den nordjyske arbejdsstyrke nu står uden job. Det svarer til, at der var omkring 12.000 fuldtidsledige i Nordjylland ved årsskiftet i forhold til omkring 6.400 ved starten af 2009. Det viser ny tal fra Danmarks Statistik. Men tallene viser også, at stigningen i arbejdsløsheden er meget ulige fordelt mellem de enkelte kommuner i Nordjylland. Størst er stigningen i arbejdsløshedsprocenten i Rebild Kommune, hvor arbejdsløshedsprocenten steg fra 1, 4 til 3,9 - altså i nærheden af en tredobling. Mindst er stigningen på Læsø, hvor arbejdsløshedsprocenten kun voksede lidt. De nye arbejdsløshedstal viser, at beskæftigelsen i Nordjylland som helhed ikke er blevet hårdere ramt end Danmark generelt af den økonomiske krise Stigning på 84 procent i den nordjyske ledighed i løbet af 2009 er faktisk lidt mindre end stigningen på landsplan, som var på 88 procent. Men da ledigheden i Nordjylland (p.t. 4,3) i hele perioden har ligget over landsniveauet (p.t. 3,4) så er situationen ved udgangen af 2009, at Nordjylland fortsat er en arbejdsløshedsø set i forhold til landet som helhed. Denne situation fremgår tydeligt af det faktum, at samtlige de nordjyske kommuner på nær Thisted ligger over landsgennemsnittet i ledighedsprocent. Nordjylland har også den tvivlsomme ære at indeholde kommunen med den højeste arbejdsløshedsprocent. Det er Læsø Kommune, der ligger i spidsen på denne skala med en arbejdsløshedsprocent på 6,7 ved udgangen af 2009. Danmarks Statistiks nye analyse viser i øvrigt, at 380.000 personer på landsplan var berørt af arbejdsløshed i 2009, og at andelen ar langtidsledige blandt de arbejdsløse har været stigende over året.