Ledighed rammer den private sektor

Industri, handel og byggeri er ramt. Flere ansatte i det offentlige.

Som alle øvrige kommuner er også Thisted mærket af den økonomiske afmatning. Trods spæde tegn på en forbedring af økonomien har Thisted Kommune fortsat en ledighed på omkring seks til seks og en halv procent. Det opløftende er, at Thisted Kommune midt i alle fortrædelighederne har den mindste ledighed blandt Region Nordjyllands 11 kommuner. Røntgensyn Beskæftigelsesregion Nordjylland publicerede for kort tid siden rapporter om regionens 11 kommuner, og hvordan beskæftigelsen var strikket sammen, og hvilke erhverv, som havde fået flest ar af krisen, og hvilke erhverv, som klarede sig forholdsvis tilfredsstillende. Blandt de 11 kommuner er naturligvis Thisted, som beskæftigelsesregionen ligeledes har sat sit røntgensyn på. Privat sektor Rapporten konkluderer, at det særligt er bygge- og anlægssektoren samt industrien og dele af de private serviceerhverv, som har været vidne til de mest markante tilbageslag siden august 2008 og to år frem til august 2010, som er den periode, rapporten beskriver. For den offentlige sektor er billedet omvendt. I samme periode er antallet af ansatte i offentlige brancher steget i Thisted Kommune. Industrien Industrien er den branche i Thisted Kommune med det største tab af arbejdspladser. Rapporten peger på et fald i efterspørgslen på både de internationale og lokale markeder. Opgjort i stillinger er 1200 nedlagt, svarende til cirka 23 procent i forhold til antallet af beskæftigede i industrien før krisen rullede sig ud. Der er forskel på udviklingen i beskæftigelsen på tværs af industriens forskellige delbrancher. Det største absolutte fald i beskæftigelsen for personer med bopæl i Thisted Kommune er sket i jern- og metalindustrien, hvor der er forsvundet 500 arbejdspladser, svarende til et fald på 30 procent. Plast- og betonindustrien er ligeledes hårdt ramt. Den industri har mistet 200 arbejdspladser svarende til 27 procent.

Forsiden