Ledighed trækkes skævt

Sværere at knække ledighed i Nordjylland end i andre universitetsområder

NORDJYLLAND:Danmarkskortet over de højtuddannedes ledighed er trukket skævt. Til Nordjyllands ugunst. Tal over den faktisk ledige blandt de heltidsforsikrede akademikere, magistre og ingeniører viser, at Aalborg og Nordjyllands Amt som helhed oplever en større stigning i ledigheden end andre universitetsområder i Danmark. Alene blandt akademikerne er 34 procent flere blevet ledige i Aalborg, når man sammenligner de første tre kvartaler af 2004 med samme periode i 2003. I København, Odense og Århus var stigningen markant lavere for akademikerne. For de heltidsforsikrede ingeniører var stigningen 20 procent i Aalborg - og 19 procent i hele Nordjylland. Men forskellen mellem de forskellige landsdele er ikke så markant for ingeniørerne som hos akademikerne. Målt på samlet ledighed er det da også netop akademikerne i Nordjylland, der har det sværest. 10,6 procent af alle akademikere i Aalborg var ledige i 3. kvartal 2004. Det er den højeste ledighed blandt de fire universitetsbyer Aalborg, Odense, Århus og København. Nordjyllands Amt har også en høj ledighed for akademikere - 8,2 procent mod 6,4 procent på landsplan i 3. kvartal 2004. Behovet for at gøre en ekstra indsats for de højtuddannede ledige i Nordjylland er med andre ord stort. Og derfor gøres der en ekstra indsats for netop denne gruppe af ledige i 1. kvartal næste år. De op mod 1200 ledige i gruppen får hjælp til at komme ud i små og mellemstore virksomheder med løntilskud. Og flere hundrede virksomheder får et personligt besøg af en konsulent fra arbejdsformidlingen. Håbet er naturligvis, at flere virksomheder siger ja til at ansætte en højtuddannet.