Ledigheden uændret

København, torsdag /ritzau/ 143.000 danskere stod uden arbejde i august. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Tallet er korrigeret for sæsonudsving og uændret i forhold til juli. Det svarer for begge måneder til en gennemsnitlig ledighed på 5,1 procent af arbejdsstyrken. Ser man bort fra sæsonkorrigerede gennemsnit er det faktiske antal ledige dog steget fra 140.900 i juli til 145.100 i august. Det svarer til en stigning fra 5,0 til 5,2 procent af arbejdsstyrken. /ritzau/