Ledighedskurven skal knækkes

Både borgmester og erhvervschef arbejder på at få flere i arbejde

HJØRRING:- Selv om de nye tal viser, at ledighedsprocenten ikke er steget så meget i Hjørring kommune som i Nordjyllands Amt, så skal vi alligevel ikke bare vaske hænderne og sige, at det går godt i Hjørring. For vi oplever nu for første gang, at ledigheden stiger. Ordene kommer fra Hjørrings borgmester Bent Brown (S) efter den seneste offentliggørelse af ledighedstallene fra august sidste år til og med august i år. 1450 ledige er der nu ud af en arbejdsstyrke på 18.785 borgere (senest opgjorte tal fra slutningen af 2001). Og tager man ledighedsprocenten netop set i forhold til arbejdsstyrken, så er procenten i løbet af et år steget med 0,2 pct. i Hjørring, mens den er steget med 0,4 i Nordjyllands Amt. En ringe trøst - Det er da en ringe trøst, at vi ikke ligger på højde med amtet. Men vi har alligevel undersøgt baggrunden for de nye tal, og her tyder det på, at mange udefrakommende faktorer spiller ind, siger Bent Brown. Han mener, at det ikke er Hjørring-virksomheder, der sender ledigheden i vejret. Det er til gengæld større virksomheder som f.eks. Flextronics i Pandrup, Løven Pet Food i Vrå eller fiskeindustrien i Hirtshals, der giver flere ledige i Hjørring, hvor mange pendler ud af kommunen for at arbejde i en anden kommune. - Men jeg har dog gode forventninger til fremtiden. Der kommer til at ske store omvæltninger indenfor HMAK, der gerne samlet skulle give flere arbejdspladser. Og så kommer det nye Call-center under Skattecenter Vendsyssel Vest, hvor der behøves 100 nye arbejdspladser. Og vel at mærke arbejdspladser, som vi ikke har, men først skal til at finde nye ansatte til, siger Bent Brown. Han bakkes op af LO-formand Ole Carlsen: - Selv om det tyder på, at opsvinget lader vente på sig, så har virksomhederne alligevel skruet tempoet op. Men det kan tage noget tid, før effekten viser sig, siger han. Erhvervschefen Også erhvervschefen, formand for Hjørring Erhvervsråd Bo Geertsen, har tro på fremtiden: - For det første må jeg sige, at mit udgangspunkt er, at 1450 ledige er 1450 for mange. Heldigvis ligger vi ikke over amtstallet, men gennem de seneste år har ledigheden ændret sig markant. Bare fra 2001 til 2003 er der sket en kraftig stigning i ledigheden, og her er det f.eks. akademikere, der er endt som arbejdsløse. Derfor kører erhvervsrådet nu særlige kampagner for selvstændige og funktionærer, siger Bo Geertsen. Rapporten har set på antallet af ledige fordelt på forskellige A-kasser. Og her er der rigtig mange ledige indenfor HK, specialarbejderne, Kvindelige arbejderes A-kasse og funktionærer og tjenestemænd. - Går man bag om tallene, så er der sket et stort fald indenfor de offentliges A-kasse, og også hos metalarbejderne går det den rigtige vej. Men tager man f.eks. KAD, så er der sket en stigning i ledige fra 93 til 117 bare fra 2003 til i år, siger Bo Geertsen. Han påpeger, at tallet dog svinger meget år for år. Tilbage i 1991 var antallet af ledige efter årsgennemsnittet på 2369, mens det i 2000 var på 1392. - Går man 10 år tilbage til 1994, så var der i alt 16.874 i arbejde - altså vel at mærke personer med adresse i Hjørring kommune. Men i 2003 var tallet på 17.569, så det går den rigtige vej. Set i lyset af en heftig globalisering med f.eks. udflytning af Purup Eskofot, Flextronics og Nestlé, så er arbejdsløsheden heldigvis endnu ikke markant i Hjørring, siger Bo Geertsen.