Ledighedstal taler kun delvis sandt

Efterlønnere ude af statistikken

AALBORG:I virkeligheden burde opgørelsen over de ledige nordjyder (omtalt i NORDJYSKE Erhverv fredag) omfatte 18.000 personer, hvor den officielle statistik taler om 17.635. I statistikken ser man nemlig bort fra de ekstraordinært mange, der går på efterløn i en tid med stor arbejdsløshed. Det påpeger det nordjyske folketingsmedlem Bjarne Laustsen (S) efter offentliggørelsen af de nyeste ledighedstal. - Når folk i stigende grad går på efterløn hænger det jo meget nøje sammen det pres, stigende ledighed generelt betyder på arbejdsmarkedet, og dermed får man ikke det fulde indtryk af ledighedens omfang, siger Bjarne Laustsen med baggrund i tal, som Socialdemokraterne har fisket frem. Partiets talmateriale viser, at antallet af efterlønnere siden 4. kvartal 2001 er steget med 14.000 personer. En del af denne stigning skyldes at der er flere 60-66-årige. Men det er kun en del af forklaringen. Siden ledigheden begyndte at stige i 2. halvår 2002, er andelen af 60-62 årige, der går på efterløn, steget for første gang siden efterlønsreformen. Alene den stigende tilbøjelighed til at gå på efterløn blandt 60-62-årige har siden 2. kvartal 2002 øget antallet af efterlønsmodtagere med 4000 personer, og det er herfra Bjarne Laustsen finder de 400 (10 pct. af landet som helhed), der mangler i det officielle billede af arbejdsløsheden.