Lokalpolitik

Ledighedstallene er på rette vej i Dronninglund Kommune

DRONNINGLUND:Selv om ledighedstallene for Dronninglund Kommune stadig befinder sig over gennemsnitstallet på amtsplan, så er der i den første halvdel af 2004 alligevel tale om et markant fald i den lokale ledighed. I februar lå ledigstallet for kommunen således på 10,9 procent af den samlede arbejdsstyrke, men det tal faldt sidenhen støt, så den seneste opgørelse fra juli kan fortælle om et nyt ledigheds-tal på 6,8 procent. - Det ser rigtig godt ud, og nu er det lige før, at vi skal begynde at passe på, at vi ikke kommer til at mangle arbejdskraft, siger borgmester Mikael Klitgaard (V), der imdilertid midt i dén bekymring slår fast, at den faldende ledighed kan smitte positivt af på andre områder - hvilket igen vil hjælpe til at lette presset på den kommunale økonomi. - Vi har en række kontantshjælpsmodtagere, som vi gerne vil have ud på arbejdsmarkedet, og samtidig vil det her også hjælpe os til at fremme integrationen af flygtninge - fordi det nu er lidt nemmere at få dem bragt ud på arbejdsmarkedet, siger borgmesteren.