Dronninglund

Ledningstab mindsket i Dronninglund

Økonomien er efter fokus på ledningstab forbedret betydeligt i fjernvarmeværk.

Det er lykkedes Dronninglund Fjernvarmeværk at reducere ledningstabet, og det giver en bedre økonomi. Der er en mer-indtægt på 880.000 kr. ved salg af varme, men der er kun brugt brændsel for 398.000 kr. mere end året før. Ledningstabet koster mellem fem og seks mio. kr., hvortil kommer moms på 1,5 mio. kr. Ledningstabet er kun 9.294 MWh mod 11.080 MWh året før. Det svarer til 22,6 procent mod 26,2 pct., året før. Det kunne formanden, Carsten Møller Nielsen oplyse på værkets generalforsamling. Om ledningstabet fortæller Carsten Møller Nielsen, at ledningstabet er formindsket ved at holde øje med temperaturerne. - Med den himmelflugt, energipriserne har haft de senere år, er det vigtigt, at returtemperaturen nedbringes mest muligt. Selv om vinteren 2010-2011 føltes lang, var der færre såkaldte graddage end på et normalår. Der var 2853 graddage, hvor der på et normalår er 2906. Den forløbne sæson er den sæson, hvor der er produceret næstmest på centralerne. Der blev produceret 41.074 MWh mod 42.291 MWh året før. Carsten Møller Nielsen oplyser, at det omfattende arbejde med udskiftning af forbrugsmålere nu er afsluttet. - Ligeledes er arbejdet med etablering af den trådløse kontakt mellem de enkelte forbrugsmålere og registreringen af målerdata centralt afsluttet. - Der er i den forbindelse etableret antenner på skorstenene på Søndervang og Tidselbak Allé. Omkring solfangeranlægget håber Carsten Møller Nielsen på, at spaden kan stikkes i jorden til foråret. - Sagen har nu ligget i næsten otte måneder hos Naturklagenævnet. Men vi venter snart en afgørelse. Carsten Møller Nielsen sagde, at der altid påløber ekstra-omkostninger, når projekter forsinkes. - Vi kan vanskeligt sige, hvor meget, der bliver tale om. Der er til projektet bevilget 21 mio. kr. fra Energipolitisk Udviklings- og Demonstrationsprogram. De blev givet under forudsætning af, at projektet var afsluttet 31. december i år. - Sekretariatet, der forvalter pengene, har forståelse for, at projektet forsinkes. - Vi håber ikke, der vil opstå problemer i denne forbindelse.