EMNER

Ledsagere til borgere over 67 år

Kommunen er villig til at bruge en halv million kroner på at udvide ledsagerordningen

FREDERIKSHAVN:Fremover skal det også være muligt at få en ledsager, selv om der står 1935 eller 1920 på dåbsattesten. Politikerne i socialudvalget har nemlig besluttet at udvide ordningen, således at også borgere, der er over 67 år kan få hjælp til at komme udenfor hjemmets fire vægge. Som det er nu, har kommunen kun pligt til at tilbyde unge mellem 16 og 18 år og voksne under 67 år at få en ledsager. Det er borgere som på grund af nedsat funktionsevne ikke kan færdes på egen hånd uden for hjemmet, og derfor har de kunnet få 15 timers månedlig hjælp til for eksempel at gå til læge eller til arrangementer. For øjeblikket gør 50 borgere brug af tilbuddet, og fælles for dem er, at de beholder bevillingen, selv efter at de fylder 67 år, fordi de er visiteret til ordningen, før deres fyldte 67 år. Mens naboen, der måske først får brug for tilbuddet som 68-årig, hidtil ikke har kunnet få visiteret en ledsager. Men det laver kommunen om på nu ved at vælge at give en ydelse, der ligger ud over, hvad den lovmæssigt er forpligtet til: - Vi synes, at vi skal stille kommunens borgere ens, sådan at alle der er over 67 år og er i en situation, der betinger at man har brug for en ledsager, også skal have mulighed for at få det, siger fungerende udvalgsformand Laurids Korsgaard (V). Udskejelser i en sparetid Der bliver dog ikke tale om en fuldstændig ligestillelse. For at få råd til at udvide ordningen, har udvalget besluttet, at de +67-årige, som får bevilget en ledsager, kun får ti timer om måneden, og at det ikke bliver muligt at overføre ubrugte timer fra den ene måned til den anden. Med udvidelsen ventes antallet af brugere over 67 år at komme op på 100 i år 2003, 200 i år 2004, 300 i år 2005 og 2006. Kommunens ligestillingspolitik skønnes at koste 500.000 kroner i år. Og i en sparetid kan det synes galimatias at bruge penge på noget, som ikke er lovpligtig. - Det har været vigtigt for os med den her ligestilling, og derfor vil vi godt spendere en halv million kroner på det her. Og vi forventer, at vi kan finde dem inden for socialudvalgets budget, siger Laurids Korsgaard (V). Planen er, at der skal ansættes en person i fleksjob til at administrere ordningen. Og på den måde opnår udvalget en mindre besparelse i form af kontanthjælp eller anden ydelse til den person, som får jobbet.