Frederikshavn

Ledsagerordning har høj prioritet

LEDSAGERORDNINGEN:”Gamle” Frederikshavn Kommune havde, som den eneste af de tre sammenlagte kommuner, tilbud om ledsagerordning til over 67-årige. Loven foreskriver, at tilbud om ledsagerordning er til under 67-årige. Der kan tilbydes ledsagelse op til 15 timer om måneden. Der er ingen tvivl om, at det var et godt tilbud man havde i Frederikshavn Kommune på det tidspunkt - tegn på god service. Da vi skulle få budget 2007 til at gå op blev ordningen i ”gamle” Frederikshavn Kommune skåret væk. En svær beslutning, som vi vidste ville gøre ondt. Men prioriteringen er hård i en budgetfase. Hvem skulle vi tage pengene fra? Hvis jeg skal forsøge at finde en forklaring på, hvorfor loven ikke tager højde for ledsagelse til over 67-årige, er mit bud, at de ofte kommer ind under andre ordninger. Nu skal beslutningen effektueres og i det brev vi sender ud, har et enigt Socialudvalg bedt om at der listes alternativer løsninger for ledsagelse op. En mulighed er at man visiteres til timer via ordningen ”Læg liv til årerne”. Det er flexjobbere, der yder en indsats til formål som dette. I den socialdemokratiske gruppe vil vi arbejde videre med to ting. Dels skal vi præge vore folk i Folketinget, at loven ændres og dels vil vi lokalt arbejde for at ordningen bliver så god, som vi kendte fra før. Vi har muligheden ved næste års budgetvedtagelse. Ledsagerordningen skal få høj prioritet – det skal jeg love.