Ledsagerordning

Ledsagerordningen kan gives til personer mellem 16 og 67 år. Unge mellem 16 og 18 år kan kun få en ledsager, hvis de bor hjemme. Den handicappede får bevilget 15 timers ledsagelse om måneden som ydelse fra kommunen. Ledsagerordningen gives til personer, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Ordningen skal give mulighed for at deltage i aktiviteter uden for hjemmet efter eget valg. En undersøgelse lavet af Servicestyrelsen i 2008 viser, at kun 25-30 handicappede i 16-17-års-alderen benytter den nuværende ledsagerordning på årsbasis. Kilde: Velfærdsministeriet og servicestyrelsen