Leg og læring til klokken 13, tak

Arden Skole glad for ordningen, men ressourcerne rækker ej til klokken 14

ARDEN:Leg og læring er en god ordning, men skoledagen bør slutte klokken 13 og ikke - som nu - klokken 14. Det vil lette på skolens stramme økonomi. Det synspunkt bar Arden Skoles repræsentanter med til det nylige fællesmøde for de fem skolebestyrelser. - Også fordi, de små børn er trætte efter en så lang skoledag som fra klokken 8 til klokken 14. Desuden har fritidsordningen vanskeligere ved at lave små ture ud af huset, fordi tiden her jo er tilsvarende kortere, forklarer Gina Bach, som er næstformand i skolebestyrelsen på Arden Skole. Ønsket om at skære en time af den - i princippet - faste klokken 8-14 skoledag, tilslutter viceskoleinspektør Sven Franzen sig. Han beklager, at elever i ottende og niende klasse må nøjes med at vælge en enkelt blok (to lektioner) mellem valgfag som sløjd, hjemkundskab, motorlære, edb (superbruger), boldspil og drama. - Det ville helt klart være ønskeligt, om eleverne som tidligere kunne vælge to eller måske tre blokke, men det tillader ressourcerne ikke, fordi vi jo vægter samarbejdet mellem lærere og pædagoger i indskolings-årgangene højt, og det koster dyrt. Af samme grund understøtter vi heller ikke mellem-årgangene med deletimer i det omfang, vi gerne ville. Deletimer ville eksempelvis være ønskeligt med vore to store syvendeklasser hver med 25 elever, siger Sven Franzen. Han fremhæver samtidig det gode samarbejde, der hersker mellem lærere og pædagoger på indskolings-årgangene, og som netop var tænkt som en grundsten i princippet om leg og læring i skolen. - Samarbejdet mellem de to faggrupper har vist sig at forløbe langt mere gnidningsløst, end vi nok havde frygtet, og det er virkelig positivt. Men at det vil stadig være en lettelse, om leg og læring kunne begrænses til en daglig skoledag fra klokken 8 til 13, tilføjer Sven Franzen. Skolerne har mulighed for at søge dispensation, hvis det viser sig påkrævet. - Mig bekendt er det nu kun rent undtagelsesvis, at dispensationsmuligheden benyttes. Generelt har skole-lederne sagt til mig, at vi endelig må holde fast i leg og læring, når vi bliver en del af fjordkommunen, siger børne- og kulturudvalgsformand Paul Christian Arnbak (S), der ikke undrer sig over mangel på ressourcer. - Det vil først bekymre mig, hvis man sagde, at der var penge nok. Det kunne man fristes til at tage som udtryk for manglende fantasi i planlægningen af, hvad skolen skal kunne tilbyde, bemærker han.

Forsiden