Lokalpolitik

Legalt at udnytte landspolitisk platform lokalt

Det bliver sværere at føre en helt lokal valgkamp til folketings- valget,

- Det er blevet legalt at udnytte en landspolitisk platform som afsæt til at gå ind og arbejde med rent lokale problemstillinger, fordi de mange gange kan understøtte eller underbygge nogle landspolitiske problemstillinger. Karsten Kollerup, formand for den socialdemokratiske vælgerforening på Hannæs, er ikke forundret, hvis der i denne valgkamp ses flere eksempler end tidligere på kandidater, som går ud over grænserne for deres egen valgkreds, når de fører valgkamp. Også blandt socialdemokratiske folketingskandidater. - Vi så allerede nogle tendenser ved folketingsvalget i 2005, og jeg tror, det er noget, vi fremover vil se oftere, siger Karsten Kollerup og understreger, at det i de situationer, hvor det sker i reglen begrundes med, at den ¿fremmede¿ kandidat forfølger en sag, der er sammenlignelig med andre sager, den pågældende arbejder politisk med. - Men det ændrer ikke ved, at kredsens egen kandidat har fingeren på den lokale puls og dermed har den umiddelbare kontakt til sit område og dets vælgere, siger Kollerup. I Thisted Kommune er det senest det socialdemokratiske folketingsmedlem Rasmus Prehn, der er valgt i Aalborg Vest-kredsen, der har profileret sig på en aktuel og lokal Thisted-sag, nemlig om kommunens 60 millioner kroner store underkompensation for de tidligere amtslige opgaver, kommunen har overtaget efter kommunalreformen. Selv afviser Rasmus Prehn, at hans udspil omkring Thisted-problemstillingen skal ses som et forsøg på at profilere sig udenfor sin egen valgkreds. Passer mit arbejde - Når jeg interesserer mig for Thisted i den sag, er det udtryk for, at jeg har passet mit folketingsarbejde. Jeg har fulgt en sag på vej, som var startet inden, der blev udskrevet valg, siger Rasmus Prehn og understreger, at har også har været omkring andre kommuner, der stod med de samme problemer som Thisted. Han er enig i Karsten Kollerups synspunkt om, at det fremover bliver mere normalt, at folketingsmedlemmer er synlige udenfor deres egne kredse. - Skal vi som folketingsmedlemmer forfølge en landspolitisk sag ned på lokalt niveau, undgår vi ikke at gå på tværs af valgkredse, men det kan være nødvendigt, hvis vi skal udnytte ressourcer og kompetencer bedst muligt. Selv om jeg eksempelvis sætter fokus på Thisted i en bestemt sag, så vil det være minimalt hvad jeg som person kan få ud af det i forhold til kredsens egen kandidat, siger Prehn. Ole Vagn Christensen, socialdemokratisk folketingskandidat i Thisted-kredsen, deler ikke den holdning. - Det er under alle omstændigheder dumt i en valgkamp at gå på tværs af valgkredse. Det er ikke en praksis jeg vil bruge, for det kan højest give mudder på linjerne, og hvis man medvirker til, at kredsens vælgere sender stemmer ud af deres egen kreds, så kan det jo kun medvirke til at forringe chancerne for kredsens egen kandidat, siger Ole Vagn Christensen.

Forsiden