Legater for 40,3 millioner kroner

Thorupstrand Kystfiskerlaug modtager 1.000.000 kroner til indgåelse og opfyldelse af tidl. indgået aftale, således at Kystfiskerlaugets beståen i Thorupstrand er sikret.Foto: Martin Damgård
Film 20. september 2011 06:00

GAVEREGN: Det Obelske Familiefond har på sine nyligt afholdte bestyrelsesmøder bevilget legater for 40,3 mio. kr. Af legater i Region Nordjylland kan nævnes en række legater til Aalborg Universitet, Aalborg Sygehus, Kulturelle og kunstneriske formål samt andet. Til Kulturelle og kunstneriske formål- Organisationer og foreninger blev der bevilget penge til: Thorupstrand Kystfiskerlaug (1.000.000 kroner) Støtte til indgåelse og opfyldelse af tidl. indgået aftale, således at Kystfiskerlaugets fremtidige beståen i Thorupstrand er sikret. Biffen - Aalborg (250.000 kroner) Støtte til yderligere digitalisering af Biffen Nordkraft. Inden for få år vil alle film kun komme digitalt, og det er af afgørende betydning, at Biffen som Art Cinema i landets 4. største by fortsat er i stand til at kunne vise disse film. Biografens varemærke er kvalitetsfilm både i repertoirets smalle og brede del, som for begge deles vedkommende fokuserer på europæiske film og film fra den øvrige verden, der ellers ikke ville blive tilbudt nordjyske filmentusiaster Aalborg Kommune (200.000 kroner) Støtte til Ordkraft. Ordkraft er en nordjysk festival for alle, der holder af ordet - som litteratur, som kunst, som leg, som formidling og som kommunikation. Festivalen foregår på Nordkraft, men har aktiviteter i hele Nordjylland med national appel. Hjallerup Samvirke (100.000 kroner) Støtte til projekt: "Vores Kunst". Hjallerup er blevet udpeget som et af tre steder, der modtager et kunstværk gennem projekt "Vores Kunst", et projekt som Statens Kunstfond, Statens Museum for Kunst og DR står bag. Hjallerup blev en af tre vindere med baggrund i den store frivillige indsats, der hvert år ydes i forbindelse med det traditionsrige Hjallerup Marked. Aalborg Teater (100.000 kroner) Støtte til teatrets sponsorklub. Aalborg Teater er Nordjyllands lokale teaterflagskib med ca. 90.000 besøgende årligt. Med unikke teateroplevelser vil Aalborg Teater være blandt de absolut førende og mest innovative teaterskabende institutioner i Norden - kunstnerisk, publikumsmæssigt, samarbejdsmæssigt og som virksomhed. Kunstbygningen i Vrå (25.000 kroner) Støtte til udstillingen: " Sådan set - Nyromantikken i dansk kunst". Der er tale om en forskningsbaseret udstilling, der undersøger den nyromantiske strømning, der har markeret sig på den danske kunstscene gennem de seneste ca. 10 år. Teater Nordkraft (25.000 kroner) Støtte til teatres sponsorklub. Thisted Musikfestival (25.000 kroner) Støtte til afholdelse af koncertrække i lokalområdet. Støtteforeningen Hirtshals Fyr (20.000 kroner) Støtte til udstilling med kunstner Marit Bente Norheim og billedhugger Claus Ørntoft på Hirtshals Fyr. Desuden blev der bevilget legater til: Region Nordjylland (250.000 kroner) Støtte til indretning af behandlende sanserum. Der er en del videnskabelig dokumentation for, at det fysiske miljøs rolle fremmer menneskets helingsproces og understøtter plejen og behandlingens forløb. Rum og arkitektur, der arbejder med helende arkitektur som designkoncept, arbejder med at optimere det fysiske rums komfort for krop og sjæl og understøtter mellemmenneskelige relationer. C.W. Obel Kollegiet (160.000 kroner) Støtte til modernisering af internetforbindelse. Aalborg Kommune (50.000 kroner) Støtte til afholdelse af Aalborg Dage i Nuuk. Formålet er at skabe rammer for et fremtidigt strategisk samarbejde mellem Aalborg og Nuuk til gavn for begge parter. Der er tre hovedområder for projektet: Arrangementer for unge og børn, politiske møder samt møder mellem repræsentanter for erhvervslivet i Aalborg og Grønland.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...