EMNER

Legater til konstruktører

Der var både eksamensbeviser og kontante overraskelser i puljen, da de nyuddannede bygningskonstruktører Kevin Hogan og Lars Møller Jensen som led i dimissionsfesten på Nordjyllands Erhvervsakademi blev hædret med legater fra henholdsvis Scandi Byg a/s og bjerg arkitektur a/s.

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Bliv nu ikke for længe ude i verden - vi har brug for dig i udviklingen af dansk byggeri, fastslog Lars Balle fra bjerg arkitektur, da han på vegne af arkitekvirksomheden overrakte Don Quixote legatet og 7.500 rejsekroner til Kevin Hogan, nyuddannet bygningskonstruktør, der er headhuntet fra Nordjyllands Erhvervsakademi til job og videreuddannelse hos en af Australiens førende entreprenører

- Vi er stolte over, at virksomhederne vælger at hædre vore dimittender, og tager det som udtryk for anerkendelse af både studerende og uddannelsen på Nordjyllands Erhvervsakademi, konstaterer uddannelsesleder Bruno Larsen. Bruno Larsen tilføjer, at de studerende gennem deres praktik og speciale har opbygget solide kompetencer som forandringsagenter med helt ny viden om blandt andet digitalt byggeri, industrielt byggeri og lean construction, og han pointerer, at der er rift om de færdige dimittender. - Stort set alle fortsætter direkte i attraktive jobs indenfor dansk byggeri, og flere er på vej til udlandet for at teste vingerne i internationalt byggeri. Bruno Larsen, der de sidste år har været primus motor i udvikling af tilbud om udlandspraktik for vordende bygningskonstruktører, lægger ikke skjul på, at dansk byggeri har brug for inspiration udefra, og han slår fast, at legaterne til Kevin Hogan og Lars Møller Jensen begge er etableret som rejselegater med sigte på at optimere dansk byggeri. - Begge legater er på 7.500 kroner, der uddeles hvert halve år og skal bruges til en udviklingsrejse. Men hvor Scandi Byg hædrer en studerende med særligt flair, motivation og interesse for det industrielle aspekt i byggeriet, går hæderen fra bjerg arkitektur til en studerende, der har markeret sig med mod og evner til at optimere byggeprocessen ved at nytænke hele projekteringsfasen.