Aalborg

Legater uddelt

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Maria Bredgaard Jensen.

HÆDER:To nyuddannede bygningskonstruktører har fra University College Nordjylland, Teknologi & Business, Aalborg, har modtaget legater. Daniel H. Kusk har modtaget Bjerg Arkitekturs Rejselegat - "Årets Don Quixote" Efterår 2010. Rejselegatet uddeles hvert halve år til en dimitterende bygningskonstruktør, der gennem uddannelsen på UCN har markeret sig som en ildsjæl med mod og evner til at gå nye veje - enten gennem projektering af byggerier, der i form, funktion og udtryk bryder med traditioner og vanetænkning eller gennem alternativ projektering, der ved at kombinere nytænkning og tradition optimerer projekteringsfasen og skaber grundlag for en mere effektiv og kvalitativ tilgang til byggeriets projekteringsdel. Maria Bredgaard Jensen har modtaget Scandi Byg's Motivationslegat. Legatet kommer til uddeling hvert halve år til en dimitterende bygningskonstruktør, der alene er udvalgt af UCN, bl.a. med udgangspunkt i følgende incitamenter: Den studerende har, i forbindelse med sit afgangsspeciale, afgangsprojekt eller generelt i sit uddannelsesforløb, udvist en udpræget interesse for det industrielle aspekt i byggeriet. Den studerende har således, via sit studie forsøgt at udfordre gængse traditionelle byggeprincipper i retning mod en mere industriel tankegang.