Legatpenge til fire medicinstuderende

Bestyrelsen for Læge Dorff Kjeldsen og Hustrus Fond har uddelt i alt 28.000 kr. til 2. dels medicinstuderende, som har taget studentereksamen eller HF-eksamen på Aalborg Katedralskole. Legatmodtagerne blev: Lise Bols Andersen, Århus, Niels Lyhne Christensen, Århus, Anne Pernille Toft-Petersen, Århus, og Inger Lise Gade, Aalborg. Bestyrelsens medlemmer er rektor på Aalborg Katedralskole, Christian Warming, formand for Nordjyllands Lægekredsforening, læge Leif Kjærulf Christensen, Aalborg, og formanden for Dansk Dermatologisk Selskab, overlæge dr. med. Claus Zachariae, Gentofte. Læge Dorff Kjeldsen, der var født i 1889 og student fra Aalborg Katedralskole, tog efter endt lægeuddannelse speciallægeuddannelse i hud- og kønssygdomme og oprettede i 1925 den første dermatologiske praksis i Nordjylland. Han var også med til at få oprettet sengeafdelinger for hudsygdomme på Kamilianerklinikken og på skt. Josephs hospital. Dorff Kjeldsen døde i 1958. Han og hustruen Gertie havde ingen børn, og ifølge testamente skulle formuen efter hustruens død anvendes til et legat for 2. dels medicinstuderende med studentereksamen fra Aalborg Katedralskole. Hvert år uddeles et beløb, der afhængig af det aktuelle renteniveau udgør mellem 30.000 kr. og 40.000 kr.

Forsiden