Legatpenge til forbedringer

SÆBY:Takket være støtte fra Carlsberg Mindelegat kan Sæby Golfklub nu byde på bedre træningsfaciliteter. De var allerede taget i brug til almindelig tilfredshed, da Peter Chr. Jensen fra den store bryggerikoncern overrakte et legatbeløb på 23.700 kr. fra Carlsbergs mindeleget til Sæby Golfklub, der ved overrækkelsen var repræsenteret ved næstformanden, Sven Østergaard. Beløbet er blevet brugt til forbedringer på golfklubbens træningsarealer, især den såkaldte drivingrange, som ligger ved Sæbygaardvej øst for Sæbygaard ikke lang fra den "rigtige" golfbane. For at byde medlemmerne på bedre undervisnings- og træningsaktiviteter på drivingrange, er der blevet blevet lavet seks udslagsmåtter på betonfliser. Betonfliserne er valgt for at begrænse slidtagen på græsbevoksningen i udslagsområdet. Udslagsmåtterne er kombineret med udslagsområder på klippede græsarealer. - Faciliteterne på og ved drivingrange bruges til træning og undervisning af klubbens medlemmer og desuden til golfspil for klubbens nybegyndere og juniorer, fortæller Sæby Golfklubs næstformand, Sven Østergaard. Han rettede ved overrækkelsen en stor tak til Carlsbergs Mindelegat med en understregning af, at de nye faciliteter allerede har vist sin store værdi for rigtig mange golfspillere. Klubbens personale har i forårets løb etableret det nye udslagssted med underlag af sand, hvorpå der er lagt almindelige havefliser i 50 gange 50 cm. Herpå er anbragt specialfremstillede seks-kantede kunstgræsmåtter, hvorpå spillerene kan øve slag fra et konstant plant underlag. Det nye anlæg er allerede taget i brug, og anvendes flittigt af klubbens golfere, lige fra nybegynderne, juniorerne, elitespillere samt gæstespillere i stort antal. Drivingrange er i øvrigt åben for klubbens medlemmer og gæstespillere alle ugens dage, undtagen mandag. Sæby Golfklub forbedrer i øvrigt hele tiden forholdene på den idyllisk beliggende golfbane. Det er vigtigt løbende at skabe forbedringer.