Turisme

Legeparken nu på nettet

} KLEJTRUP: Klejtrup By og Legepark er nu kommet på hjemmesiden "Visitdenmark". - Vi har fået en henvendelse fra turistchefen i Viborg, Britta Leth, der på eget initiativ har oprettet By og Legeparken under attraktioner, således at områdets gæster og turister kan få glæde af også at besøge Klejtrup By- og Legepark, fortæller Mette Nielsen fra parkens aktivitetsudvalg. - Turistbureauets i Viborg er i øvrigt løbet tør for informationsfoldere om parken og vil gerne have flere fremsendt, så de har dem stående til turisterne. Det er helt efter hensigten, og meget glædeligt, da det indikerer at folderen har formået at øge fokus på legeparken og på Klejtrup by, tilføjer Mette Nielsen. } LYD OG LYS I KIRKEN : Multimediegudstjenesten. Det er overskriften på den eksperimenterede gudstjeneste, der holdes torsdag 30. september i Fjelsø Kirke. Her vil evangeliet blive forkyndt i en mere fri og eksperimenterende form, end man er vant til ved de almindelige gudstjenester. Således vil der blive anvendt levende billeder samt forskellige lyd- og lys-effekter. Gudstjenesten henvender sig primært til konfirmanderne og deres forældre, men alle velkomne. Bag multimediegudstjenesten står sognepræst Kåre Egholm Pedersen, Gedsted, i samarbejde med sognepræst Troels Laursen fra Ullits, hvor der allerede tirsdag aften gennemføres en lignende gudstjeneste. } NY BODEGA-EJER : Efter 28 år bag bardisken i Gedsted Bodega har Erna Jepsen solgt forretningen og overladt pladsen til Alice Bæk. Hun er nemlig ansat som daglig leder for den ny ejer, elementmontør Søren Dybdal Hansen, der vil fortsætte med dette arbejde. I forbindelse med ejerskiftet har værsthuset skiftet navn til "Onkels Bodega". } HJERTE-STARTER : En ansøgning til Tips- og Lottomidlerne fra Røde Kors-afdelingen i Aalestrup gav bonus, og betød at man kunne erhverve en såkaldt hjerte-starter. Afdelingens fire samaritter har allerede været på kursus i at betjene den.