Legeparkens økonomi på plads

KLEJTRUP:Så er etableringen af Klejtrup By- og legepark afsluttet og byggeregnskabet er blevet gjort op. Det har i alt kostet knap 2,9 millmillioner kroner at etablere parken, og det er godt en halv million kroner mere end budgetteret. - Det skyldes blandt andet, at jordarbejdet blev en del dyrere, end vi havde regnet med, forklarer Kaj Skov fra vedligeholdelsesudvalget. Parken er blevet finansieret ved hjælp af midler fra Lokale- og Anlægsfonden, Mål 2-overgangsstøtte fra EU, Friluftsrådet, Møldrup kommune og endelig af foreninger og borgerne i Klejtrup selv. Stort frivilligt arbejde Der har fra Klejtrupborgerne været en fantastisk opbakning til parken. Ved et sponcorcykelløb sidste sommer blev der samlet 67.000 kroner ind, og foreninger og pengeinstitutter har givet i alt 570.000 kroner til projektet. Den største bidragsyder lokalt er Klejtrup Idrætsforening med omkring en halv million kroner. Mange borgere har også lavet et stort frivilligt arbejde ved etablering af stier og udlægning af stenmel, ligesom plantning af 2500 buske og træer er udført af frivillige. Det fremtidige vedligehold af parken er nu også faldet på plads. Der er nedsat et vedligeholdelsesudvalg bestående af Kaj Skov og Lene Braskø, som skal have det overordnede ansvar for parken. Den daglige vedligeholdelse af parken er aftalt med servicemedarbejderne på Klejtrup Musikefterskole og Brattingsborgskolen. - Når der skal laves større vedligeholdelsesarbejder, bliver der igen brug for frivillig hjælp fra byens borgere, hvilket vi dog ikke tror bliver noget problem, fortsætter Kaj Skov. Selv om parken er blevet brugt hele vinteren af børn på gyngerne og voksne til en spadseretur, glæder vi os til der kommer rigtig gang i aktiviteterne hen over forår og sommer. Koordinatorer udpeget Camilla Mørk, Britta Lønne og Mette Nielsen står for koordineringen af aktiviteter i parken. De vil også være med til at lave flere arrangementer i løbet af året. Hvis man ønsker at gøre brug at dele af parken til for eksempel en grillaften med en skoleklasse eller beachvolleybanerne til en lille turnering, kan man reservere området hos dem. Opslagstavle I parken kommer der en opslagstavle med en kalender, hvor man så kan se, hvad der foregår hvornår. Allerede nu har Klejtrup Menighedsråd planlagt en friluftsgudstjeneste i parken tirsdag 18. maj. Nu håber vi blot at flere enten enkelt personer eller foreninger får lyst til at bruge parken til mange forskellige arrangementer, slutter Kaj Skov.