EMNER

Legeplads er nabo til den nye rundkørsel

HJØRRING:De cirka 55 børn fra Børnehuset Christiansgade følger i denne tid ivrigt med i Nordjyllands Amts etablering af den nye rundkørsel ud mod Kvægtorvet i krydset Vestbanegade/Banegraven. For fra legepladsen er de nærmeste tilskuere til arbejdet, som de tunge entreprenørmaskiner foretager. Når rundkørslen engang står færdig, skulle den sikre langt mere trafiksikkerhed i området, da både amtet og Hjørring Kommune tidligere har kaldt krydset for en "sort plet". Men når rundkørselen er færdig, er Børnehusets legeplads skubbet adskillige meter længere ud mod rundkørselen, og kun et trådhegn skal sikre, at børnene ikke løber ud i trafikken. Både teknisk forvaltning i Hjørring Kommune og Nordjyllands Amts Vejkontor har bare ikke set på den anden retning. Altså hvad der kan ske, hvis en vildfaren bilist uheldigvis skulle drøne gennem rundkørselen fra syd. For så er retningen lige ud mod legepladsen. Og umiddelbart er der overhovedet ingen planer om at lave et nyt, armeret autoværn som en ekstra sikring.