Løgstør

Legeplads får lov at overleve NYE IND: Tre nye valgt ind in bestyrelsen for Beboerforeningen Søndermarken

LØGSTØR:Det er lykkedes at få valgt tre nye til bestyrelsen for Beboerforeningen "Søndermarken" i Løgstør. Det betyder, at den legeplads i området - som foreningen står bag - får lov at overleve og nu bliver renoveret. Op til generalforsamlingen havde bestyrelsen slået fast, at hvis der ikke ville nye ind i bestyrelsen og tage slæbet, så var det ensbetydende med, at en af en af byens mest populære legepladser ville blive nedlagt. Beboerforeningen med 230 medlemmer der dækker området: Hvedemarken, Rugmarken, Bygmarken, Havremarken samt øverste del af Vindblæsvej i Løgstør. Foreningen eksisterer ene og alene for at bibeholde legepladsen, der ligger på en grund som Løgstør Kommune ejer og stiller til rådighed. Mange dagplejemødre i området benytter pladsen. Men Morten Jørgensen, Inge-Marie Johnsen og Morten Nielsen meldte sig på generalforsamlingen på banen som afløsere for Gitte Nielsen, Per Madsen og Martin Vonsild. Sekretær Susanne Andersen glæder sig over, at det lykkedes at få nye i bestyrelsen. - Det er ensbetydende med, at legepladsen nu kan renoveres. I den kommende tid går vi ud med opkrævninger til foreningens medlemmer. Det er besluttet at sættes kontingentet op fra 50 til 100 kr., så vi kan få legepladsen sat i stand.