Legeplads på vej

En arbejdsgruppe har udarbejdet en interessant plan for en ny legeplads ved Hillerslev Skole HILLERSLEV: På et borgermøde i efteråret 2006 arrangeret af borgerforeningen var dagsordenen Hillerslevs fremtid. Blandt forslagene var etableringen af en ny legeplads ved skolen og et multihus tæt ved forsamlingshuset. Inge Kappel blev valgt til arbejdsgruppen for en ny legeplads til erstatning for den gamle, som med hendes egne ord er totalt nedslidt. - Vi havde en brainstorm på mødet, og flere gode ideer kom frem, fortæller hun, og som noget af det første satte arbejdsgruppen sig til at projektere, hvordan en ny legeplads bør være indrettet. Udover Inge Kappel sidder desuden Flemming Davidsen, Clive Snapes og Bo Thøgersen i gruppen. Fonde Inge Kappel fortæller, at legepladsen er projekteret til at koste i omegnen af 400.000 kr., og for at realisere planen, vil arbejdsgruppen søge forskellige fonde. - Realdania er inde i billedet, men vi vil også søge penge hos andre fonde, siger hun, og hvis det går som forventet, regner hun med, at legepladsen vil stå færdig engang til næste år. Inge Kappel fortæller, at arbejdet med at bygge legepladsen vil ske med frivillig og ulønnet arbejdskraft, hvilket i sagens natur er med til at reducere omkostningerne. Arealet er skolens, og arealet bliver flittigt brugt af både Hillerslevs borgere samt byens rige foreningsliv, og arealet bliver brugt i både weekenderne og om aftenen. Motorik Den gamle legeplads er både slidt ned og utidssvarende. Den nye vil tilgodese børns motorik i forskellige aldre, og det er tanken at indrette legepladsen med et stort kravlenet, svævebane, vippe og mulighed for at spille street-fodbold. Endvidere vil der komme forskellige balanceting, en valsegynge og en vippe, og der er desuden projekteret for en bålplads. @Byli.9.special.bund:Af Poul Erik Tarp poul.erik.tarp@nordjyske.dk