Lørslev

Legeplads-rapporter granskes af institutions-ledere

SINDAL:Om det bliver legende let at få de økonomiske ender til at nå sammen, når det gælder sikkerheden på en snes kommunale legepladser er endnu for tidligt at sige. En legepladskonsulent er ifølge John Hansen, afdelingsleder i kommunens personforvaltning, ved at have gået dagplejen og skolernes/SFO’ernes legepladser efter i sømmene, og næste led i processen er, at de enkelte institutionsledere analysere karaktergivningen af deres respektive legepladser. 700.000 kr. Børne- og kulturudvalget har oprettet en pulje på 700.000 kroner, som institutionerne kan søge med frist sidst i august - dernæst venter den politiske behandling, og John Hansen regner med, at ansøgningerne kan være færdigbehandlede i løbet af september. Han påpeger, at det er institutionslederens ansvar at få udbedret de kritikpunkter, som måtte fremkomme i konsulentens rapporter. Det er endnu uvist, om puljen - der reelt blot er på 600.000 kroner, fordi landsbyordningens legeplads i Lørslev allerede har fået lovning på 100.000 kroner - vil slå til, når udgifterne over de ændringer, som skal til, er gjort op. Faldunderlag Blandt de institutionsledere, som er ved at kigge i konsulentens rapport er John Schmidt, leder af børnehaven Vejlund i Astrup. Han fortæller, at der ikke har været de store pegefingre fremme i forbindelse med inspektionen af legepladsen i Astrup. - Det drejer sig blandt andet om faldunderlag under legeredskaber, der er oppe i en vis højde, fortæller han. Enkelte af punkterne er pedellen sat til at ordne, når han har tid, men andre opgaver måske først løses, når der er søgt penge hjem fra legeplads-puljen. Ingen ved endnu om institutionsledernes ønsker løber op i mere end de 600.000 kroner, der er til rådighed, men skulle de gøre det, minder John Hansen om, at der jo er mulighed for at bruge institutionens vedligeholdelsesbudget også. Som tidligere omtalt har eksempelvis SFO’en Dragehulen i samme forbindelse fået besked på at fjerne en gammel fiskekutter, som ellers har været brugt til leg.