Legepladser forbedres

Flere legepladser ved skoler i Brønderslev Kommune trænger til en hjælpende hånd. Det skal der nu gøres noget ved.

Gitte Krogh (V), der er formand for beskæftigelsesudvalget i Brønderslev Kommune, har rettet henvendelse til Brønderslev Kommune for at høre om muligheden for at indgå i et samarbejde. Jobcentret har en gruppe af ledige fleksjobbere, som primært er mænd, der ønsker opgaver med forefaldende pedelarbejde eller mindre opgaver, der kan udføres med særlige skånehensyn. Jobcentret vurderer, at denne gruppe udgør ca. 15-20 borgere med forskellige skånehensyn. Skånehensyn Disse skånehensyn er både af fysisk og psykisk karakter, som fordrer, at der er behov for stærk instruktion og ledelse samt, at der ikke magtes administrative opgaver. De ledige fleksjobbere udgør en gruppe af nyledige fleksjobbere samt langvarige fleksjobbere. Omkring halvdelen har en ledigheds-varighed på over 18 måneder. Forudsætningerne for, at disse ledige fleksjobbere kan benyttes i et sådant projekt er, at der oprettes et antal fleksjob i kommunen, og at der er forskellige skånehensyn. Ansættelsen kan gøres tidsbestemt. Det er planen, at de folk, der skal udføre arbejdet, skal forankres inden for en tværgående pedelfunktion i kommunen. Der lægges op til, at der ansættes en gennemgående person i en fuldtidsstilling alene med det formål at lede enheden og organisere de forskellige praktiske projekter. Der kræves af denne person, at han/hun har kvalifikationer til at håndtere en enhed med særlige skånehensyn, og at denne person samtidig har de fornødne håndværksmæssige kvalifikationer. Beskæftigelsesudvalget slår fast, at der ikke er tale om konkurrenceforvridning. Brønderslev Kommune ansætter nogle af de personer, der for tiden modtager ledighedsydelse i fleksjob.