EMNER

Legepladser i ingenmandsland

Sik­ker­heds­kra­ve­ne til le­ge­plad­ser er ble­vet skær­pet, men hvem har an­sva­ret for sik­ker­he­den på de ”uoffi­ci­el­le” le­ge­plad­ser? Foto: Kim Dahl Hansen

Sik­ker­heds­kra­ve­ne til le­ge­plad­ser er ble­vet skær­pet, men hvem har an­sva­ret for sik­ker­he­den på de ”uoffi­ci­el­le” le­ge­plad­ser? Foto: Kim Dahl Hansen

LØKKEN-VRÅ:Flere steder i kommunen er det beboerforeningen, der har påtaget sig ansvaret for byens legeplads, men der er faktisk ikke nedfældet noget formelt om ejerskabet for legepladserne. - Det er lidt forskelligt fra sted til sted, hvordan det er. Markedspladsen i Løkken er kommunalt ejet, men det er beboerforeningen, der administrerer den på kommunens vegne, fortæller sekretariatschef Børge Bech, Løkken-Vrå Kommune. De legepladser, der ikke hører til en skole eller institution er ikke officielle. De er ofte bygget på privat initiativ med tilladelse fra kommunen på kommunalt ejet jord, f.eks. på ledige byggegrunde. Løkken-Vrå Kommune plejer at betinge sig, at den fremtidige vedligeholdelse ikke kommer til at ligge kommunen til last. Hvor mange af disse uofficielle legepladser, der findes i Løkken-Vrå, hvor de ligger og hvem, der har ansvaret for dem, er der tilsyneladende ingen, der har overblik over. Men borgmester Knud Rødbro formoder at der kan være flere legepladser end de ovenfor nævnte, der ikke lever op til de nye sikkerhedskrav.