Forsikringsvirksomhed

Legestue for bestyrelse

TRYGHEDSGRUPPEN:Bestyrelsen for TryghedsGruppen har sat alle sejl til for at bjærge sine egne kandidater en plads i repræsentantskabet. I skyndingen kan det knibe lidt med sagligheden. Læs mere om, hvad der egentlig er på spil. For forsikringstagerne. Direktør Henrik Sørensen beskæftigede sig (18.1.) med min ringe person. Sørensen, der stiller op ved valget til TryghedsGruppens (TG) repræsentantskab, synes at mene, at jeg også stiller op. Det gør jeg ikke. Jeg blev valgt i fjor. Med flere stemmer end bestyrelsens 16 kandidater. Tilsammen. Henrik Sørensen mener, at jeg har en forfejlet dagsorden. Det er muligt. Men i modsætning til Sørensen har jeg dog forstået, hvad sagen drejer sig om. TG er det gamle gensidige forsikringsselskab Tryg, der i 1991 placerede forsikringsvirksomheden i et datterselskab, Tryg Forsikring A/S (nu TrygVesta). Det gensidige selskab blev herefter omdannet til et andelsselskab Tryg Amba (nu TryghedsGruppen Amba) med de til enhver tid værende forsikringstagere i Tryg Forsikring (nu TrygVesta) og Nordea Liv & Pension som andelshavere. Det er det indirekte ejerskab til TrygVesta, der er problemet. TG tjener som legestue for bestyrelsen; den har ikke andre formål. Selskabet bør opløses, og forsikringstagerne bør gøres til aktionærer i TrygVesta. Vi vil have et direkte ejerskab. Som i Top-danmark – ligeledes et tidligere gensidigt selskab. Stem på en af forsikringstagernes egne kandidater ved valget til TryghedsGruppens repræsentantskab. Læs hele indlægget på www.nordjyske.dk/debat