Forsikringsvirksomhed

Legestue for bestyrelse

Bestyrelsen for TryghedsGruppen har sat alle sejl til for at bjærge sine egne kandidater en plads i repræsentantskabet.

TRYGHEDSGRUPPEN:Bestyrelsen for TryghedsGruppen har sat alle sejl til for at bjærge sine egne kandidater en plads i repræsentantskabet. I skyndingen kan det knibe lidt med sagligheden. Læs mere om, hvad der egentlig er på spil. For forsikringstagerne. Direktør Henrik Sørensen beskæftigede sig (18.1.) med min ringe person. Sørensen, der stiller op ved valget til TryghedsGruppens (TG) repræsentantskab, synes at mene, at jeg også stiller op. Det gør jeg ikke. Jeg blev valgt i fjor. Med flere stemmer end bestyrelsens 16 kandidater. Tilsammen. Henrik Sørensen mener, at jeg har en forfejlet dagsorden. Det er muligt. Men i modsætning til Sørensen har jeg dog forstået, hvad sagen drejer sig om. TG er det gamle gensidige forsikringsselskab Tryg, der i 1991 placerede forsikringsvirksomheden i et datterselskab, Tryg Forsikring A/S (nu TrygVesta). Det gensidige selskab blev herefter omdannet til et andelsselskab Tryg Amba (nu TryghedsGruppen Amba) med de til enhver tid værende forsikringstagere i Tryg Forsikring (nu TrygVesta) og Nordea Liv & Pension som andelshavere. I 2005 solgte TG uden at spørge forsikringstagerne 40 pct. af aktiekapitalen i Tryg-Vesta. Vi fik et umuligt ejerskab. Man kan ikke forene den medlemsejede andelskapital med den investorejede aktiekapital. Alle med en intakt korttidshukommelse ved, at både MD Foods (Arla) og Tulip (Danish Crown) har gjort forsøget. Med katastrofale følger. Henrik Sørensen glæder sig over, at TG sidste år anvendte 350 mio. kr. til velgørende projekter – krammebamser og refleksbrikker. Det er sikkert udmærket, men godhed tager sig nu en gang bedst ud, når den udøves for egne penge. Ikke for andres. Det er forsikringstagernes penge, bestyrelsen så gavmildt deler ud af. Men det egentlige problem er ikke krammebamserne og refleksbrikkerne. Problemet er ejerstrukturen. I 2007 udbetalte TrygVesta 1,5 mia. kr. i udbytte til TG. Men når TG skal have 1,5 mia. kr., skal de nye aktionærer have 1 mia. kr., og skattevæsenet skal have 0,8 mia. kr. Det kostede i fjor forsikringstagerne i TrygVesta 3,3 mia. kr. at holde TG med lommepenge. Forsikringstagerne måtte betale ekstra 26 pct. for deres forsikringer på grund af en uhensigtsmæssig ejerstruktur. Henrik Sørensen finder, at det vil være uretfærdigt, om de nuværende forsikringstagere skulle gøres til ejere. Men hvorfor nu det? Sådan er dog alle andelsselskaber indret-tet. I øvrigt vil et direkte ejerskab ikke indebære noget nævneværdigt fordelingsproblem. TG købte i 2002 for 5,6 mia. kr. TrygVesta tilbage fra Nordea AB, som TG i 2000 havde gjort til ejer af forsikringsselskabet. Så meget om TG som et værn mod udenlandsk ejerskab! I 2005 solgte TG 40 pct. af aktiekapitalen i TrygVesta. Investorerne fik stillet profitmaksimering i udsigt. Man ville, med bestyrelsesformandens ord, presse forsikringspræmierne så højt op som muligt. Det var noget, der fik ikke blot præmierne men også aktiekursen til at stige, og ved udgangen af 2006 var formuen vokset til 28 mia. kr. Uden videre kan således 80 pct. af formuen henføres til de nuværende forsikringstage-re, som bestyrelsen så skamløst kastede på børsen i 2005. Henrik Sørensen mener, at der alene vil tilfalde forsikringstagerne en ubetydelig sum, om TG opløses. Ja, det er jo nemt at være stor i slaget for andres regning. De gamle livsforsikringskunder i Tryg, som i 2002 blev ladt tilbage i Nordea Liv & Pension, har en formue på 10 mia. kr. indkapslet i TG. Det svarer til 10 pct. af pensionen. Hvert år. Og alene i 2007 betalte kunderne i TrygVesta i gennemsnit kr. 3.300 for meget i præmie – blot for at der kunne blive udbytte til TG. Det synes jeg er mange penge. Men bevares, det er da meget mindre end det honorar, den håbefulde Henrik Sørensen og jeg får som medlemmer af repræsentantskabet. Det er det indirekte ejerskab til TrygVesta, der er problemet. TG tjener som legestue for bestyrelsen; den har ikke andre formål. Selskabet bør opløses, og forsikringstagerne bør gøres til aktionærer i TrygVesta. Vi vil have et direkte ejerskab. Som i Top-danmark – ligeledes et tidligere gensidigt selskab. Stem på en af forsikringstagernes egne kandidater ved valget til TryghedsGruppens repræsentantskab.