EMNER

Legestue og dagplejen flytter fra Hørkærhytten til nyt hus

I Hørkærhytten undrer man sig over forløbet

Marianne Isenmarianne.isen@nordjyske.dk FREDERIKSHAVN:Dansk Kvindesamfunds børneklub Mælkebøtten og den dagplejegruppe, der har haft mødested i Hørkærhytten, skal flytte i deres eget hus på P. Willemoesvej 54. Økonomiudvalget har netop besluttet at godkende en lejekontrakt, hvor kommunen lejer sig ind i huset. Lejekontrakten kan først siges op per. 1. februar 2015. Det er ti år, da kommunen begynder at betale husleje til det nye hus 1. februar 2005, og planen er at legestuen skal åbne i de nye lokaler 1.marts. Her kunne historien sådan set slutte, hvis ikke det var fordi, der sidder nogle menesker og undrer sig over hele forhistorien og forløbet i denne flytning. I Hørkærhyttens bestyrelse føler formanden Torben Møller og bestyrelsesmedlem Lea Magnusson sig dårligt behandlet og formanden har en oplevelse af at have siddet til møder på skrømt. Officielt var der en dagsorden, der hed samarbejde mellem legestuen og Hørkærhytten og hvilke forbedringer, der skulle laves i huset. - Men reelt handlede det om at lederen af legestuen Jeanett Mortensen ville have sit eget hus, og så skulle hun have en grund til at flytte, og den grund blev at vi ikke ville samarbejde og lave forbedringer. Men det er ikke sandt. Vi vil gerne lave forbedringer, men vi har aldrig fået et konkret regnestykke på, hvad det vil koste, forklarer Torben Møller. -Samtidig er jeg overbevist om, at det bliver dyrere for kommunen, end man har meldt ud fra legestuen og under alle omstændigheder bliver det dyrere for kommunen, end det var hos os. Jeanett Mortensen ønsker ikke at udtale sig i sagen, men henviser til bestyrelsesformand Morten Petersen, der kun har været formand i en måned og ikke kender forhistorien. Han har heller ikke har set den endelige lejekontrakt mellem Frederikshavn Kommune og husets ejer Torben Carlsen, der er gift med lederen af legestuen Jeanett Mortensen. Institutionschef Lars Hoffmann oplyser, at kommunen skal betale 120.000 kroner i husleje om året og 92.000 korner til driften. -Kommunens udgifter har vi således skønnet til 212.000 kroner om året, forklarer institutionschefen. Han uddyber: - Vi regner med 50.000 kroner til rengøring, 30.000 kroner til forbrug, alarm+ ventilation 7000 kroner og 5000 kroner til græsslåning, snerydning og andre viceværtstjenester, dertil kommer udgifter til flytning på 50.000 kroner betales af lejer, altså kommunen. Lars Hofmann siger også, at kommunen nu har råderet over huset i 24 timer og kan bruge det f.eks til møder om aftenen i dagplejen. - Og vi har netop lavet kontrakten på den måde, at det er kommunen der lejer huset, så hvis børnetallet skulle falde og der ikke skulle være brug for en småbørnsklub, så kan vi bruge huset til andre formål. Men denne småbørnsklub har faktisk haft god søgning og det regner vi med den vil blive ved med at have, fordi den ligger i Frederikshavn.