EMNER

Legeteket som base for specialpædagogik

Specialpædagoger ønsker at samle ekspertisen for bistand til småbørn i Thisted Kommune.

Den specialpædagogiske bistand til børn under skolealderen i hele Thy skal fremover organiseres anderledes. Pædagogisk udviklingsafdeling i Thisted Kommune foreslår, at de fem specialpædagoger og en børnefysioterapeut samles i et team, der yder støtte, råd og vejledning i forhold til specialpædagogisk bistand til småbørn ude i de enkelte institutioner. Teamet får sin base på Borgercentret i Thisted i forbindelse med Legeteket, hvis åbningstid udvides fra 15 timer ugentlig til 22½ time ugentlig. I dag er det specialpædagogiske område dækket på den måde, at to medarbejdere fra specialcentret i Ræhr har dækket det tidligere Hanstholm Kommune, sproggruppen på Rolighedsskolen har en fuldtidsansat medarbejder, mens legeteket i Thisted har to fuldtidsansatte medarbejdere. Hvis forslaget vedtages af børne-, familie-, og kulturudvalget, betyder det, at de specifikke grupper på Rolighedsskolen og i Ræhr nedlægges. Den arbejdsgruppe, der har formuleret forslaget, peger på indlysende fordele ved en ny organisering af indsatsen: Børnene forbliver i hjemmiljøet, hvor de får hjælp efter behov, samlingen på Borgercentret giver mulighed for øget faglig sparring, tilbuddet bliver mindre sårbart, fordi der er flere ressourcepersoner at trække på, og der bliver bedre mulighed for at dække hinanden ind ved længerevarende fravær. Endelig er der en fordel ved, at fysioterapeuten kan deltage i motorikvejledningen. lone.laerke.krog@nordjyske.dk