Tversted

Lejeaftale er under lup

Socialudvalget bemyndigede på sit seneste møde socialchefen til at forhandle/opsige et lejemål i Uggerby Missionshus. Lokalet blev i sin tid lejet til en kollektivgruppe i Tversted, men har ikke været anvendt hertil i 10 år. Lokale pensionister har brugt lokalet én eftermiddag om ugen til socialt samvær. Socialchefen skal vurdere, om en årlig leje på 15.600 kr. er rimelig i forhold til den begrænsede brug.