Lejerbo accepterer krav

12 seniorboliger opføres på den centrale grund i Hune.

Lejerbo accepterer, at der kun kan bygges 12 seniorboliger på grunden og at byggeriet rykkes længere tilbage. Foto: Grete Dahl

Lejerbo accepterer, at der kun kan bygges 12 seniorboliger på grunden og at byggeriet rykkes længere tilbage. Foto: Grete Dahl

Boligselskabet Lejerbo er klar til at følge de krav, som teknisk udvalg har stillet til det omstridte byggeri på hjørnet af Vesterhavsvej og Kirkevej midt i Hune. Dermed kan der opføres 12 seniorboliger på grunden. Lejerbo havde oprindelig ønsket 14 seniorboliger på den centrale grund i Hune, og der blev søgt dispensation fra byplanvedtægt 12 på flere punkter. Bl.a. byggehøjde og byggelinie mod Vesterhavsvej. Bl.a. naboer samt den lokale borgerforening og pensionistforening protesterede mod byggeriet og opfordrede politikerne til at sige nej til dispensationerne. De fleste af indsigelserne foreslog i stedet en placering ved Klitheden Nord. Da teknisk udvalg behandlede ansøgningen om dispensation fra byplanvedtægten var der i udvalget enighed om at sige nej til de 14 boliger, men ja til 12. Teknisk udvalg sagde desuden nej til at dispensere fra byggelinien mod Vesterhavsvej. Det betyder, at der ikke kan bygges helt ud til fortovet. Byggeriet skal dermed rykkes længere ind på grunden. Endelig forlangte teknisk udvalg, at der skal udarbejdes en ny facade og der skal indtænkes udendørs opholdsarealer for lejlighederne på 1. sal. Disse krav har Lejerbo nu accepteret, oplyser borgmester Mogens Gade (V), som har forhandlet med boligselskabet efter at sagen har været behandlet i teknisk udvalg. - Jeg er glad for, at byggeriet nu snart kan komme i gang, siger Mogens Gade. Politisk er sagen færdigbehandlet. Beslutningen fra teknisk udvalg skal ikke i kommunalbestyrelsen. Teknisk chef Knud Nørgaard fortæller, at sagen i teknisk udvalg var en ansøgning om dispensation, og den slags afgøres af teknisk udvalg. Dog kan et kommunalbestyrelsesmedlem kræve en sag i kommunalbestyrelsen. Men det er ikke sket. John Bernth, næstformand i Hune-Blokhus Borgerforening, siger, at det har hjulpet på boligprojektet, at det nu trækkes tilbage på grunden og at antallet af lejligheder reduceres fra 14 til 12. - Så når det ikke kan være anderledes, må vi vel acceptere projektet, siger han. - Men jeg forstår fortsat ikke, hvorfor man ikke kunne afvente den ny lokalplan for Hune, inden der tages stilling til byggeriet, siger John Bernth.