Børnepasning

Lejerbo Vuggestue på tur til Jesperhus

THISTED:Børn, forældre og pædagoger i Lejerbo Vuggestue er i dag på en heldagstur til Jesperhus, og pædagog Bente Christiansen fortæller, at vuggestuen forventer mellem 70 og 80 deltagere. Turen er kommet i stand, blandt andet fordi vuggestuen har modtaget 8000 kr. fra den nedlagte børneinstitution Mollevitten til netop en heldagsudflugt. Lejerbo Vuggestue tager af sted i to busser, og de vender hjem i løbet af eftermiddagen. Bente Christiansen fortæller, at Lejerbo Vuggestue endvidere har modtaget 12.000 - 13.000 kr. til afvikling af fællesaktiviteterne for vuggestuen forældre, fordi institutionen har mange børn og forældre af anden etnisk herkomst, og disse arrangementer skal være med til at ryste forældrekredsen sammen. @Byli.9.special.bund:Af Poul Erik Tarp poul.erik.tarp@nordjyske.dk