Lejere har millioner til gode

Lejerne i de almene boliger i Danmark betaler over en halv milliard kroner for meget i leje hvert år. Så stort et overskud kører landets cirka 8000 boligselskabs-afdelinger nemlig med, selv om de ifølge lovgivningen principielt slet ikke må give overskud.

- Som grundlæggende princip skal budget og regnskab balancere. Det er ikke meningen, at der skal være overskud år efter år. Hvis det sker, bør det kommunale tilsyn undersøge det, fastslår fuldmægtig i Erhvervs- og Boligstyrelsen Birgitte Fæster. Ikke desto mindre viser en gennemgang, som NORDJYSKE har foretaget af samtlige 800 boligselskabsafdelinger i Nordjylland, at to ud af tre afdelinger i det senest offentliggjorte regnskab havde overskud. I 29 procent af afdelingerne var overskuddet tilmed så stort, at det udgjorde mere end 1000 kroner pr. lejemål. Det har været muligt, fordi det kommunale tilsyn på området ikke har været opmærksom på problemet. I Aalborg Kommune har tilsynet ikke i ét eneste tilfælde stillet kritiske spørgsmål til boligselskabs-afdelinger, som år efter år er kommet ud med overskud, men det bliver der nu ændret på. Forelagt NORDJYSKEs undersøgelse siger teknisk rådmand i Aalborg Kommune Henrik Thomsen: - Boligafdelingerne skal ikke være pengetanke. Spørgsmålet med overskud kommer til at indgå i det skærpede tilsyn med boligselskaberne, som vi er ved at udarbejde på baggrund af tidligere sager. Nu skal der skik på de boligselskaber. Danmarks Lejerforeninger har vurderet flere af de eksempler, som NORDJYSKE har fundet på boligafdelinger, der år efter år har kørt med betydelige overskud. - Efter min opfattelse er eksemplerne fra Nordjylland i strid med reglerne, og huslejen kunne roligt sættes ned, siger Jakob Lindberg, der er landssekretær i Danmarks Lejerforeninger. Han opfordrer beboerne i afdelinger, som kører med overskud år efter år, til at stille kritiske spørgsmål til deres afdelingsbestyrelser og eventuelt henvende sig til kommunen. På Doravej i Aalborg har Boligselskabet Cimbrias afdeling 3 i de fire seneste regnskaber haft et nettooverskud på 1,6 mio. kr. og en overgang rådet over en af de relativt største pengetanke i den almene boligsektor i Nordjylland. - Jamen, det kommer jo lejerne til gode i den sidste ende, at vi eksempelvis har en stor formue, som vi tjener renteindtægter på, så jeg har det fint med, at det kører, som det gør, siger Per Nielsen, der er hovedformand i Boligselskabet Cimbria. Indsigt side 2 og 3 Leder 1. sektion side 8